VP-konto

Utvalda MäklarePris & Courtage
Från 39 kr/order
Möjlighet till andelsordrar från 100 kronor
Handla med utländska aktier och värdepapper
Månadsspara i aktier
Från 9 kr/order
Gratis konto
Avanza Zero - Sveriges enda avgiftsfria fond
Från 39 kr/order
Inga fasta avgifter
Handla med värdepapper
Från 9 kr/order
Månadsspara i fonder
99 kronor avgift på kontantuttag

Förr i tiden fanns det fysiska aktier i form av brev och papper (kolla exempelvis Tradera för gamla aktiebrev!), men nuförtiden sker merparten all småskalig handel med aktier genom egna värdepapperskonton, förkortat; VP-konton. Till dessa konton har man alltid ett avkastningskonto knutet, det vill säga ett bank- eller plusgirokonto. VP-konton upprättas hos kontoförande institut (KI), det vill säga en fondkommissionär eller bank. En fondkommissionär (även kallad fondmäklare eller aktiemäklare) är ett företag som är auktoriserad att bedriva handel med värdepapper.

Syftet med VP-konton är att där registrera de värdepapper du som placerare äger. Med värdepapper menas bland annat aktier, en ägarandel i ett aktiebolag. All annan administration som till exempel nyemissioner och utskick hanteras i värdepapperskonton. Nyemission innebär att ett bolag släpper nya aktier i syfte att ta in pengar. Detta späder förstås existerande ägarandelar men ökar företagets likvid. Vid en företrädesemission kan existerande aktieägare få företräde till de nya aktierna.

Ett annat ord man stöter på vid aktiehandel är även fondemission som innebär att ett bolag har en vinst men väljer att inte göra fler aktier utan att de redan existerande aktierna får ett högre kvotvärde. När du behöver göra ändringar, till exempel ändra avkastningskonto så är det alltid till den bank eller fondkommissionär där du upprättade kontot du skall vända dig till. Detta har med tiden blivit väldigt smidigt och du kan lätt hålla koll på ditt VP-konto genom din internetbank. Du får även en personlig kontakt på det valda KI du har. Det kan kosta att ha ett VP-konto, beroende på vilket bank/fondkomissionär du valt att upprätta det hos. All handel med aktier görs genom din bank/fondkomissionär. Man kan välja att sälja sina aktier privat men bör då upprätta ett avtal.

Olika former av VP-konto

Det finns olika sorters VP-konton, till exempel omläggningskonto, samägarkonto och makuleringskonto. Ett omläggningskonto är ett slags konto där man kan placera fysiska värdepapper innan man har angivit vilken bank eller fondkommissionär man vill använda sig utav. Så länge värdepapperna är på omläggningskontot har investeraren inte tillgång till dem. När investeraren har bett någon bank/fondkommissionär ta över kontot så blir det ett aktivt värdepapperskonto. Ett samägarkonto innebär att VP-kontot är ägt av flera personer. Makuleringskonto är ett konto som upprättas av Euroclear (före detta Värdepapperscentralen). Där måste de fysiska värdepapperna makuleras innan de kan disponeras. Euroclear Sweden för register över de flesta aktier och värdepapper.

Värdepappersdepå & Aktiedepå

En värdepappersdepå, även kallad aktiedepå är också en form av kontotjänst och ett alternativ till ett värdepapperskonto. Det är mer likt ett vanligt bankkonto fast man på depån har värdepapper som aktier och fonder. Skillnaden blir att innehavet av värdepapperet registreras på fondkommissionären istället, något som kan påverka ditt inflytande i företag genom deltagande på årsstämman etc. Ofta är värdepappersdepåer kostnadsfria men du kan behöva betala minimumavgift eller ett rörligt courtage. Detta kan röra som en viss procentdel eller en fast minimumsumma. Med courtage menas den avgift du får betala till fondkommissionären när handel med värdepapper såsom aktier. I de flesta vanliga aktiedepåer/värdepappersdepåer betalar man, till skillnad från i en kapitalförsäkring, 30 procent kapitalskatt på eventuell vinst och har man sålt aktier så skall man alltid själv deklarera detta i sin deklaration. När man har en värdepappersdepå så har man även möjlighet till att belåna värdepapper. Andra sorts värdepapper som kan ingå i en värdepappersdepå är optioner, obligationer och warrants. En placerare kan både ha flera värdepappersdepåer och VP-konton. Det ena utesluter inte det andra. Ifall man har frågor eller är intresserad av att starta upp en värdepappersdepå/aktiedepå eller VP-konto är det bara att vända sig till närmaste bank eller aktiemäklare.