Vi

Välkommen hit till oss! Vi arbetar ständigt med att ta fram information till er alla som kan vara tidssparande då ni kan ta er en titt på den information som vi samlar istället för att själva söka efter all den information som behövs om man vill se till att så gott det går leva hållbart. Näringslivet präglas idag av det hållbarhetstänkande som vi hittar i hela samhället idag. Både inom lantbruk, handel, tillverkningsindustri och inom nöjesindustrin kan man se detta fokus.

Vad innebär då hållbarhet och en hållbar utveckling? Det handlar i kort om att tillfredsställa dagens behov utan att för den skull äventyra framtida generationers möjlighet till ett behagligt liv. Att det blivit någonting som hela tiden är uppe på agendan både inom politiken och inom näringslivet är inte så konstigt, då det handlar om vad vi kan göra idag för att det ska bli så bra som möjligt för våra barnbarn och deras barn. Att hitta rätt när det kommer till både allmän information om företagare som arbetar för att skapa ett mer hållbart samhälle och som fokuserar på framtiden kan ibland vara svårt och tidskrävande för en privatperson, och därför finns vi här för er för att guida er.