God marknad för att jobba som interim marknadschef

En person som jobbar som interim marknadschef jobbar flexibelt och projektbaserat. Det kan exempelvis vara ett företag som snabbt behöver ha en marknadschef efter att tidigare person sagt upp sig eller ett kraftigt expansivt företag som behöver hjälp. Men hur ser marknaden ut för detta yrke? Ett företag som jobbar med rekrytering och tillsättning av denna yrkesroll presenterar statistik över arbetsmarknaden på sin hemsida. Det är tydligt att marknaden är god och efterfrågan hög. Besök Brightmill för läsning i ämnet.

Lättast hitta interim marknadschef i Stockholm

Statistiken visar att det största utbudet finns i Stockholm.

 • 66 % Stockholm
 • 10 % Skåne län
 • 8 % Västra Götaland
 • 16 % Övriga län

Samtidigt är det flest företag i Stockholmsregionen samt många företag som har huvudkontor där. Så även om utbudet är stort av kandidater så är även trycket på arbetsmarknaden högt.

Pendla och jobba på annan ort

En annan fråga som statistiken belyser är hur många som kan tänka sig bo på en ort och jobba på en annan. På frågan om de kunde tänka sig pendla svarade 60 % att de kunde tänka sig detta. Däremot framgår inte hur många mil som dessa personer kunde tänka sig pendla.

Inom vilken bransch finns kandidater?

Främst finns kandidater till att vara interim marknadschef inom branschen ”Konsumentvaror”. På andra plats kom Företagstjänster och Detaljhandel. De kategorier där det var svårast att nå en interim marknadschef var Försäkringar, Bank och Fastighet.

Hur gammal är kandidaterna?

Många som jobbar som interim marknadschef har tidigare jobbat som chef på ett eller flera företag. Det innebär även att de har lång erfarenhet av arbetsmarknaden vilket även speglas i medelåldern. Enligt statistik var medelåldern 51 år.
Upp till 45 år – 18 % av kandidaterna fanns inom denna åldersgrupp
45 – 54 – Den största gruppen med 48 % av alla kandidaterna.
55 – 64 – Här hittades 32 % av kandidaterna
65+ – Enbart 2 % av kandidaterna var över 65 år

Kvinnor vs Män

Statiskt är det fler chefer som är män än kvinnor i arbetslivet. Detta återspeglas även gällande personer som är villiga att jobba som interim marknadschef. Av de tillfrågade var 54 % män och 46 % kvinnor. (Statistiken är tagen från bemanningsföretaget Brightmill och speglar deras kandidater. Det betyder inte att dessa siffror behöver återspegla hela Sverige)

Allt du behöver veta om takrenovering

Att taket är en utav en byggnads viktigaste delar råder det inga tvivel om och det är därför viktigt att man tar hand om sitt tak. Som villaägare kommer det säkerligen något tillfälle då en takrenovering kan komma att bli nödvändig – men det finns också saker man kan göra för att öka livslängden. Här kan du läsa allt, eller åtminstone det som är bra att känna till, när det kommer till renovering och underhåll av tak.

Kontroller och underhåll av tak

Att göra regelbundna kontroller av sitt tak är viktigt – det kan göra att fel och brister upptäcks i ett tidigt skede, och därmed slipper man allt för stora skador. Vissa saker går till och med att se direkt från marken, så som om pannor har lossnat, spruckit eller liknande. Däremot kan det även vara klokt att ta en närmare titt, åtminstone en gång om året – förslagsvis efter vintern. Då är det bra att kolla så att taket verkligen håller tätt och det kan därför vara bra att ta en titt på underlagspappen också – som är den delen av ett tak som ofta slits ut först.

Det går även att kontrollera så att taket håller tätt inifrån, alltså genom att göra ett besök på vinden. Leta efter läckage, fuktrosor och liknande.

Takrenovering nödvändigt ibland

Trots noggrant underhåll kan en takrenovering ibland vara nödvändig – och kanske upptäcker du att det behövs just tack vare att du gjort din regelbundna kontroll. Takrenovering sker på olika vis beroende på vilken typ av tak det gäller. För den som till exempel har ett tak med tegel, – eller betongpannor kan det räcka med att byta ut trasiga pannor mot nya. Vid en mer omfattande takrenovering kan man behöva byta ut underlagspappen, vilket som tidigare nämnt inte helt sällan är det som slits ut först, även om plåten, pannorna eller vad det nu kan tänkas vara för takmaterial, ser bra ut.

Vid en takrenovering är det även vanligt att man tilläggsisolerar för att minska energiförbrukningen i fastigheten, vilket såklart är ett ganska omfattande arbete.

Olika takmaterial har olika livslängd så beroende på vad som finns på ditt tak kan det bli lite enklare att veta när det börjar bli aktuellt med en större åtgärd;

 • Plåttak – 50–60 år
 • Tegelpannor – 40–50 år
 • Betongpannor – 30–40 år

Billigaste mobilabonnemang – en guide till marknaden

Jakten efter billigaste mobilabonnemang kan vara krånglig och utmattande men ger resultat i privatekonomin om tiden läggs ned. Beroende på om kunden är vuxen, student eller kanske pensionär kan priset variera med ganska kraftiga summor. Mobilabonnemanget innebär kortfattat att kunden får ett SIM-kort som sätts i telefonen som ger kunden möjlighet att ringa, surfa och smsa. Varje månad förnyas abonnemanget så kunden får ny surf. På dagens marknad finns det otroligt många olika abonnemang och operatörer varför marknaden ibland är en djungel att hitta rätt i. Innehållet i abonnemangen skiljer sig åt men ofta ingår fria samtal och sms.

Generellt billigast

 • Karma Mobil, mobilabonnemang 5GB
  Ingår:
  – 5 GB/mån
  – Fria samtal/SMS
  – Kostar 99kr/mån
 • Hallon mobilabonnemang 4GB
  Ingår:
  – 4GB/mån
  – Fria samtal/SMS
  – Kostar 99kr/mån
 • Penny mobilabonnemang 3GB
  Ingår:
  – 3GB/mån
  – Fria samtal/SMS
  – Kostar 99kr/mån

Billiga mobilabonnemang

Alla har olika behov och krav på sitt mobilabonnemang och de flesta vill få ner priset men samtidigt ha tillgång till olika tjänster i abonnemanget. För att hitta det billigaste mobilabonnemanget men samtidigt behålla hög kvalitet i det så krävs det att man jämför olika operatörer på marknaden vilket kan vara tidskrävande. Ett tips är då att söka på hemsidor på internet som redan gjort en jämförelse mellan tillgängliga abonnemang. Var noga med att undersöka seriositeten på jämförelsehemsidan, att gällande uppsägningstider och priser finns med. Det är viktigt att alla abonnemang är opartiskt jämförda och att det finns detaljerade beskrivningar för att det ska gå att göra en egen slutsats.

Tips vid undersökandet

Vid jakten på det billigaste abonnemanget är det bra att hålla vissa saker i åtanke för att välja ett abonnemang som är av hög kvalitet. Exempelvis är det viktigt att kontrollera:

 • Om det ingår fria samtal och sms.
 • Vad bindningstiden och uppsägningstiden är. Ofta är mobilabonnemangen utan bindningstid men med uppsägningstid. Det går att säga upp ett abonnemang men då måste kunden betala för resten av uppsägningstiden.
 • Kundernas betyg till abonnemanget, har operatören höga eller låga poäng i kundundersökningar. Betygen på abonnemangen och operatörerna visas ofta i stjärnor.
 • Hur mycket surf ingår och vad det kostar att lägga till mer.

Hund under ett stambyte

Under ett stambyte kan det förekomma mycket ljud och buller – i synnerhet under det inledande skedet av arbetet, då rivning sker. De flesta firmor försöker minska oljudet så gott det går, men det går inte att komma ifrån att det förekommer oljud.

De flesta hundar kan bo kvar under ett stambyte

I de flesta fall kan hundar bo kvar under arbetet som innebär att byta stammar. Många löser det genom att låta hunden vara i det tystaste rummet i lägenheten medan arbetet pågår. Rörfirmorna brukar skärma av de delar av lägenheten som inte påverkas av arbetet. De gör också sitt bästa för att byggdamm inte ska spridas i resten av lägenheten – men det är i princip oundvikligt att helt komma ifrån det.

Var på din vakt

Det är upp till dig som ägare att se till djuret bästa under den fysiska delen av stambytet. Till exempel bör du vara på din vakt kring saker som:

 • Hur hunden beter sig i förhållande till ljudnivåerna.
 • Att hunden inte får i sig dammpartiklar när VVS-montörerna gått för dagen.

Det bästa är att avgränsa ett område, så att hunden inte springer in till badrummet under exempelvis rivningsarbetet, och således kan utsättas för risker.

Ljudkänsliga kan behöva vara någon annanstans

Är hunden ljudkänslig behöver den sannolikt vara någon annanstans under ditt stambyte. Är du osäker kan du noggrant se hur hunden beter sig allt eftersom det gradvis börjar låta lite högre.

Säkrast är att tala med någon som kan ha hunden hos sig med arbetet pågår – åtminstone under den inledande delen av det. När rivningen är klar bör bullernivåerna minska markant, och det är kanske då möjligt att ha hunden hemma igen. Trots allt är det som regel ganska många veckor – om inte månader – ett stambyte tar att utföra.

Varför är många hundar känsliga för ljud?

Vissa hundar är ljudkänsligare än andra. Det uppskattas att ungefär en femtedel av hundarna i Storbritannien är känsliga mot oljud – vissa betydligt värre än andra. Det säger inget om hur det är i Sverige, men man kan anta att det inte är särskilt ovanligt med hundar som reagerar mycket starkt på oljud även här.

Hundar kan få en fobi mot i princip vilket oljud som helst, men vanligast är att det är mot till exempel åska, fyrverkerier och pistolskott – plötsliga och höga ljud som är ”på väg” någonstans.

Varför spara i räntefonder istället för i aktiefonder?

När det är lite skakigt på börsen är det naturligt att man som investerare letar efter alternativ, och då ligger räntefonder nära till hands. Men alla dessa fonder är inte lika och därför är det viktigt att vara medveten om skillnaderna. Här berättar vi varför du bör spara i räntefonder istället för i aktiefonder eller andra tillgångsslag.

Skillnaden mellan aktiefonder och räntefonder

De allra flesta småsparare är välbekanta med aktiefonder och vet vad dessa innebär. Det är helt enkelt fonder som investerar i enskilda aktier och sätter ihop en aktieportfölj bestående av ett antal sådana värdepapper. Däremot är det inte alls lika många sparare som vet exakt vad en räntefond placerar i för tillgångar.

Till att börja med finns det både långa och korta räntefonder. Skillnaden mellan dessa är att en kort räntefond är en fond som investerar i värdepapper med en löptid upp till ett år typiskt sett. En lång räntefond är istället en fond som investerar i lite längre statsobligationer och andra typer av värdepapper, d.v.s. med längre än ett års löptid.

Nuförtiden finns det till och med eviga obligationer på marknaden. Det finns alltså ingen direkt gräns för hur länge man kan låna ut pengar. Men de flesta försöker ha en räntebindningstid på upp till fem år ungefär.

Räntefonder innehåller i grund och botten tre olika risknivåer:

 • Statsobligationer
 • Bostadsobligationer
 • Företagsobligationer

Det vanligaste värdepappret som räntefonder placerar i är statsobligationer men i dagens lågränteklimat har dessa blivit mindre intressanta då det just nu är svårare att skapa en god avkastning med sådana obligationer. Detta är väldigt relevant för dig som investerare då det är viktigt att förstå skillnaden i risk mellan olika slags obligationer. Det medför i regel en högre risk att låna ut pengar till en stat än till ett företag.

Så varför spara i räntefonder?

Så varför spara i räntefonder när även denna typ av investering medför en risk? Är det inte bättre att köpa andelar i aktiefonder?

Generellt sett ger aktiefonder en högre avkastning än räntefonder över tid. Men under korta perioder är aktier ofta mer volatila än obligationer. Därför anses räntefonder vara en lite mindre riskfylld placering.

Företag bedöms utifrån dess hemsida

Driver du ett företag? Har du en hemsida? Hur snabbt möter hemsidan besökarnas intention av besöket? Det är en viktig fråga att ställa sig då allt för många företag har kunder som ”vänder i dörren”.

Överlag är människor mer kräsna när det kommer till E-butiker i jämförelse mot en fysisk butik. Framförallt handlar det om att det är så extremt lätt att lämna butiken och på några sekunder besöka en annan butik. Det finns inte några hinder att lämna butiken och söka sig vidare. Att bygga hemsida till företag är någonting som alltid bör utgå från syfte och kundfokus.

Detta ställer även mycket höga krav på hemsidan. Om besökaren inte har sett vad den söker inom 20 sekunder tappar den intresset. Besökaren vill få den information som efterfrågas eller guidas vidare inom denna tid.

Företag tappar kunder genom dålig hemsida

Det går via flera olika analysprogram, exempelvis Google Analytics, att se hur många besökare en hemsida har. Det går även att se hur många sekunder de i genomsnitt har besökt sidan samt vilka undersidor de besökt. På detta sätt går det att spåra vilka sidor som de är på innan de lämnar hemsidan.

Väldigt många följer inte upp denna statistik utan ”hoppas” bara på att deras hemsida är så bra att besökarna verkligen kommer att komma dit och genomföra köp. Men statistik visar på något helt annat.

20 sekunder att… visa företagets hemsida

En person som vill boka hemstädning söker på nätet (oftast via Google) efter hemstädning i sin stad. Inom 10 till 20 sekunder vill personen ha hittat kontaktuppgifterna för att kontakta städföretaget. Har detta inte skett är alltså risken mycket stor att en ny sökning sker och ett nytt städföretag kontaktas. Som företag är det alltså mycket viktigt att veta vilken sökintention som personerna har som besöker sidan. En intention som därmed måste besvaras direkt på hemsidans första sida.

 • Kontaktuppgifter
  Många söker upp efter kontaktuppgifter. Detta inte minst om det är tjänsteföretag.
 • Produkt
  Har heminredningsbutiken den kopp som du söker? Hur kan besökaren blixtsnabbt hitta kategorin ”koppar” eller söka efter en specifik produkt via namn, produktnummer eller liknande
 • Bilda sig en uppfattning
  Hur seriöst är företaget? Hur duktiga är de egentligen på det de erbjuder? Vilken prisnivå erbjuds?

Testa hemsidan i företaget

Låt 10 personer bestämma sig i förväg för vilken information ska hittas. Låt de sedan söka sig in på sidan för att hitta den informationen. Ofta tar det mer än 20 sekunder….

ZignSec erbjuder innovativa lösningar för identifiering

ZignSec erbjuder innovativa lösningar för identifiering

Dagens intensiva internetanvändning har satt högre och högre krav på identifiering. ZignSec är ett företag som arbetar med dessa utmaningar, bland annat genom att ta fram flertalet innovativa lösningar för identifiering. De flesta av oss använder internet för det mesta, från att betala räkningar online till att ta banklån, fixa försäkringar och boka resor. Till skillnad från den fysiska världen, där man endast behöver en legitimation att uppvisa, kräver internetsäkerhet lite mer. För att kunder ska kunna visa att dem verkligen är de dem utger sig för att vara finns det idag fler sätt till identifiering. 

IOD – ID skanning online

Ett effektivt sätt för företag att snabbt kunna kontrollera sina kunder och nya besökare, är genom ID skanning. Genom en apparat skannar man fysiska pass, körkort och ID-kort och får i realtid upp all information om personen. Inte bara den informationen som finns präglad på kortet, utan även information som adresser och liknande. Just nu går ID skanning online att använda globalt, vilket såklart är en stor fördel för företag som tänker expandera över gränserna. Systemet i sig går snabbt att implementera och det är mycket användarvänligt.

EID –  Elektroniska identiteter (eIDS)

EID, eller elektroniska identiteter, är ytterligare en säkerhetsmetod för att säkerställa att en person är den som hen utger sig för att vara. I kort innebär en EID en elektronisk variant av fysiska legitimationer, som exempelvis körkort eller pass. Elektroniska identiteter fungerar bra när det kommer till banköverföringar online eftersom legitimationen innehåller tillräckligt mycket information om en person för att fungera som ett säkerhetskort.

e-IDV – Elektronisk identitetsverifikation

e-IDV, en förkortning för elektronisk identitetsverifikation, är ett slags ID som med hjälp av information från såväl offentliga som privata databaser för att samla information om en persons identitet. Informationen kan gälla saker som:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Personnummer
 • Adress

Antingen blir resultatet en matchning, en partiell matchning eller inte en matchning. Idag används e-IDV frekvent för att minimera risken för bedrägerier på nätet och för att bekämpa ekonomiska brott.

ZignSec erbjuder kompletta identifikationslösningar

Beroende på vilken typ av organisation eller företag du har, kan olika typer av identifieringslösningar vara passande. Därtill finns även KYC (Know Your Customer), bank-API, telefonnummervalidering och mycket mer. Läs mer på https://zignsec.com/

Så används 3d visualisering och fotorealistiska bilder

Så används 3d visualisering och fotorealistiska bilder

Produktvisualisering kan ske på flera olika sätt. En väg är att använda 3d visualisering för att därmed skapa en 3d-upplevelse av produkten. Med andra ord att den kan ses från flera olika håll, vridas och vändas samt ändras gällande exempelvis färg och material. Detta har skapat helt nya möjligheter både inom produktutveckling och funktioner för slutkonsumenten.

Hur används 3d visualisering och fotorealistiska bilder?

Fotorealistiska bilder är digitala bilder som efterliknar verkligheten så mycket att personen som tittar på bilden får en ”verklig” upplevelse av vad som efterliknas.

Eftersom allt på bilden är skapat digitalt tar det inte många minuter att ändra det som finns på bilden. Det kan exempelvis innebära att en soffa byts ut til en fåtölj, att en tavla tas bort från väggen eller att tegelväggen blir trä. Genom att jobba med 3d visualisering skapas därmed flera fördelar och funktioner:

 • Produktvisualisering för marknadsföring

Med produktvisualisering skapas digitala bilder av företagets produkter. Detta för att sedan kunna användas inom exempelvis marknadsföring. Bilden på produkten kan placeras i vilken miljö som helst vilket därmed skapar ett snabbt och billigt sätt att skapa marknadsföringsmaterial. Detta till skillnad om en fotograf behöver anlitas för att bilderna ska skapas.

 • Beskriva en idé som inte finns i färdig produkt

Det är vanligt att 3d visualisering används för visa upp och beskriva en produkt som än så länge enbart finns på idéstadiet. Istället för att skapa en prototyp (vilket ofta är mycket kostsamt) skapas produkten via 3d visualisering. Det kan därmed vara allt från en mutter till ett helt bostadsområde.

Detta kan ske utifrån ett marknadsföringsperspektiv, för att visa upp kunden hur slutprodukten skulle kunna bli. Det kan även ske på uppdrag av kunden för att testa olika idéer innan man bestämmer sig för vad som ska gå vidare till produktion.

Med fotorealistiska bilder och 3d visualisering kan justeringar genomföras på produkten till samtliga är nöjda och produktionen kan påbörjas. Det kan gälla allt från storlek och material till färgsättning och belysning.

Detta är även ett sätt att testa en ny idé på en ny marknad. Via undersökningar kan konsumenter få se produkten (som än så länge inte finns) och yttra sig om hur den upplevs. Ofta är det första intrycket och det visuella som avgör hur konsumenterna tar till sig en ny produkt.

Tips när du ska beställa pennor med tryck

Att beställa pennor med tryck är vanligt bland företag, föreningar och organisationer. Faktum är att pennan är den mest använda reklamprodukten, dels för att det är relativt billigt och dels för att det är uppskattat och användbart. Att beställa pennor med tryck är inte alls svårt och tar heller inte särskilt lång tid men ändå finns det några tips att bära med sig när det är dags.

Tänk på miljön vid köp av pennor

Pennor med tryck är som tidigare nämnt den allra vanligaste reklamprodukten och det produceras och säljs tusentals och åter tusentals av dessa. Det säger sig självt att det inte är så bra för miljön, dels på grund av massproduktionen och dels för att pennor ofta är tillverkade i mestadels plast.

Bra att veta är att det finns återförsäljare som arbetar med miljötänk även i den här branschen – man satsar alltså på miljövänliga och miljöanpassade pennor som är tillverkade av till exempel restprodukter eller trä, istället för plast. Det är heller inte särskilt mycket dyrare så tillhör du en av dom som brukar beställa pennor med tryck ofta och i stor upplaga bör du se till att dra ditt strå till stacken och välja ett bra alternativ!

Välj kvalitét

Kvalitet hänger på ett sätt ihop med miljötänket, då pennor av högre kvalitet håller längre även om det också innebär att man får betala lite, lite mer. Väljer man pennor av sämre kvalitét bara för att dom är billiga är dom sällan speciellt bra och kommer troligen hamna i sopkorgen. Pennor av hög kvalitét är i det långa loppet bättre för plånboken, för miljön och även för dom som tar emot och kommer att använda pennorna.

Beställa pennor med tryck – så går det till

Att beställa pennor med tryck är enkelt och allra enklast är det att göra det på nätet. Hitta en återförsäljare, gärna en med bra miljötänk och miljövänliga produkter, och kolla igenom utbudet efter något du gillar. Man väljer modell, eller modeller om man önskar flera olika, och sedan laddar man snabbt och enkelt upp en fil med det önskade trycket – till exempel företagets eller föreningens logga.

För att det hela ska få ännu smidigare kan man förbereda sig på följande sätt:

 • Fundera över antal pennor som ska beställas
 • Fundera över om någon speciell färg önskas
 • Förbereda loggan/trycket så att det bara är att ladda upp den vid beställningen

Automatisera logistikflödet med GLS + WooCommerce

Med ett enkelt plugin går det att föra över information till GLS via WooCommerce. Detta så som fraktinformation och kunduppgifter. Så fort en order läggs i din e-butik, skapas en fraktsedel automatiskt i Unifaun. För dig som idag hanterar logistiken manuellt, kan det bespara dig en hel del tid, besvär och energi.

Tre fördelar med GLS WooCommerce Plug-in:

 • Synka manuellt eller per automatik
 • Används med Unifaun Online, så att du enkelt kan lägga till fler fraktbolag.
 • SMS- och e-postnotifikationer genom Unifaun.

Funktioner i GLS plugin

Denna plugin har en rad funktioner som ska göra livet enklare för dig som driver en e-butik med WooCommerce. En del av funktionerna, så som att få SMS- och epostnotifikationer, går via Unifaun, som är mycket populärt att använda hos e-butiksägare. En annan funktion som är värd att ta upp är att du konfigurera GLS til att skicka separata paket för olika varor i samma order. På så vis kan du automatisera webbshoppen i ännu högre grad. Om du även utvecklar själv är det bra att känna till att det finns ett Test Mode i inställningarna i pluggen. Det här används för att testa integrationen och för att se till att allting fungerar som det ska.

Så installerar du GLS WooCommerce Plugin

Installationen av GLS är simpel med WordPress. Börja med att gå in i panelen på din WordPress-inloggning och klicka på “Plug-ins”. Här söker du efter Woo Pacsoft Unifaun, och klickar på installera. När pluggen är installerad och aktiverad går du in på dess inställningssida och klickar på Pacsoft/Unifaun – välj Unifaun. Sedan använder du samma kontouppgifter som du har på unifaunonline.com, och knappar in API-nyckeln som du har fått i ett e-postmeddelande vid köp av GLS WooCommerce plugin. När detta är klart har du kopplat GLS med Unifaun och WordPress, och du kan nu börja optimera inställningarna för att automatisera så mycket som möjligt av logistikflödet i din verksamhet.

Bra att känna till är att du fortfarande behöver gå in i Unifaun för att skicka orderna. Däremot är all information redan synkad, så det är bara att logga in där och klicka på “skriv ut”. I WooCommerce finns en genväg som tar dig direkt till utskriftsdialogen.