Flexibiliteten och skalbarheten med att hyra ssk

Flexibiliteten och skalbarheten med att hyra ssk

Inom hälso- och sjukvården är personalen en av de viktigaste resurserna och mest kritiska komponenterna när det kommer till att erbjuda en effektiv och högkvalitativ vård. En av de frågor som har diskuterats allra mest på senare tid är användningen av bemanningsföretag för att täcka gapet mellan behovet av sjuksköterskor och tillgången på sådana. I den här artikeln fokuserar vi på två goda skäl att hyra ssk via ett bemanningsbolag: flexibiliteten och skalbarheten.

Flexibelt att hyra ssk via ett bemanningsföretag

Som arbetsgivare är flexibiliteten i att hyra ssk via ett bemanningsföretag lockande utifrån två faktorer:

 • Det kortsiktiga behovet. Vårdgivare står ständigt inför utmaningar såsom tillströmningen av patienter med akuta tillstånd samt säsongsbunden efterfrågan och oväntad personalbrist. Genom att hyra in sjuksköterskor via ett bemanningsföretag kan man som arbetsgivare snabbt anpassa sig till dessa förändrade förhållanden.
 • De specialiserade färdigheterna. Bemanningsföretag har ofta ett stort stall av kvalificerade sjuksköterskor med olika specialiseringar och kompetenser. Det är därmed möjligt för vårdgivare att snabbt hitta en lämplig ersättare med rätt kompetens. Detta kan vara tidskrävande och komplicerat att göra genom traditionell rekrytering.

Skalbarheten gör det möjligt att anpassa tjänsten efter behovet

Den andra faktorn som vi vill lyfta fram är skalbarheten:

 • Möjligheten att skala upp. I tider av ökad efterfrågan kan bemanningsföretag snabbt förse en vårdgivare med det efterfrågade antalet sjuksköterskor. Det är särskilt attraktivt att hyra ssk i samband med en pandemi eller en lokal hälsokris, men även i andra fall. Genom att göra detta kan man minska belastningen på den ordinarie personalen och upprätthålla en hög vårdkvalitet.
 • Möjligheten att skala ner. Om en vårdgivare genomgår en tid av låg tillströmning av patienter kan användandet av bemanningsföretag minska de fasta kostnaderna till följd av en överanställning. Det är nämligen möjlighet att skala ner tillgången på sjuksköterskor på samma sätt som man snabbt och enkelt kan skala upp antalet sådana. Detta utan att behöva genomföra långsiktiga förändringar, som att säga upp personal.

Så även om det finns risker att beakta ger den ökade anpassningsförmågan en unik fördel. Därför väljer många vårdgivare sig till bemanningsföretag för att bättre möta såväl kort- som långsiktiga behov av vård.

Överväg att öppna en kreditlina hos kreditgivaren Brixo

Överväg att öppna en kreditlina hos kreditgivaren Brixo

Säg att du behöver upp till 50 000 kronor för att kunna betala din tandläkarräkning, renovera din bostad eller betala skulder av olika slag. Vad ska du då göra för att fort få tillgång till dessa pengar, om du inte har dem liggandes i din sparbuffert? Du kan välja att besöka kreditgivaren Brixo och ansöka om att få öppna en kontokredit hos dem. Genom att göra detta kan du nämligen lån mellan 3 000 och 50 000 kronor genom att nyttja din kreditlina.

Innan du gör slag i saken och öppnar en kreditlina hos Brixo (https://brixo.se/) behöver du dock tänka igenom saken noggrant. För stora ekonomiska beslut som detta bör du inte fatta utan att först ha grunnat lite grann på det hela.

Ta reda på om du faktiskt behöver låna pengar och hur mycket

Den första åtgärden som du bör vidta är att ta reda på om du faktiskt behöver låna pengar överhuvudtaget. Om du kommer fram till att så är fallet behöver du sedan fundera över hur mycket pengar du skulle behöva låna. Det är nämligen stor skillnad på att låna till exempel 5 000 eller 50 000 kronor.

Därför bör du fråga dig själv av vilken anledning du vill kunna låna pengar i första läget. Har du tänkt använda de lånade pengarna för att betala av andra skulder eller kanske för att kunna betala en oförutsedd utgift? Därefter behöver du ta reda på om du faktiskt har råd att betala tillbaka lånet eller krediten. Först därefter kan du gå vidare och göra din ansökan.

3 skäl att ansöka om en kontokredit hos Brixo

Har du kommit fram till att du behöver låna pengar och att du kommer kunna betala tillbaka dem? Bra, då kan du skrida till verket och ansöka om en kontokredit hos Brixo. Det finns flera fördelar med att göra detta:

 • Öppna en användbar kreditlina. Denna kreditgivare låter dig öppna en kontokredit med ett kreditutrymme på mellan 3 000 och 50 000 kr.
 • Snabb utbetalning. Generellt sett sker utbetalningen av de lånade pengarna redan samma dag.
 • Låna med betalningsanmärkning. Du kan bli beviljad en kredit även om du råkar ha en betalningsanmärkning.

Vet mer om giftcards och gåvokort

Giftcards och gåvokort kan vara en utmärkt present till någon du tycker om – eller till dig själv. Att köpa dom kommer med fördelar som att mottagaren själv kan välja pryl att köpa, och att det kan finnas möjlighet att kombinera rabatter och erbjudanden (läs mer om det nedan).

Giftcards och gåvokort – ger flexibilitet

Några menar kanske att det är opersonligt att ge bort giftcards och gåvokort– du känner mottagaren bäst – men visst är det en gåva som uppskattas av många. Det ger flexibilitet och frihet till mottagaren, som kan köpa vad han eller hon vill ha mest i en given butik eller köpcentrum.

Flexibelt – men med villkor

Dock kommer presentkort med villkor. Till exempel är det vanligt att följande gäller:

 • Du får inte byta presentkortet mot kontanter
 • Presentkortet har en begränsad giltighetstid.

Att presentkortet inte kan bytas gör på ett sätt att det blir mindre flexibelt. Köper du till exempel ett par byxor som visar sig vara fel storlek eller färg så kan mottagaren oftast byta dom. Med giftcards och gåvokort gäller det att du köper från rätt butik. Det finns också presentkort som gäller för hela köpcentrum, för den som vill ha ett extra säkert kort.

Present för ”rätt” summa

Enklare blir det också för att du själv kan välja en summa du vill ge bort, istället för att hitta en bra present som samtidigt kostar ungefär så mycket du vill spendera. När det gäller nära vänner och familj kanske summan är mindre viktig, men när det kommer till bekanta så kan det kännas mer angeläget att inte spendera för lite eller för mycket. Med giftcards och gåvokort kan du spara både tid och huvudvärk.

Hack: erbjudanden kan i vissa fall kombineras

Många gånger går det inte att kombinera erbjudanden hos en butik. Med ett presentkort kan det dock vara möjligt, eftersom presentkorten i sig ibland ger rabatt. Säg att du får 5 % rabatt på ett gåvokort – det kan då som regel användas för att utnyttja de erbjudanden som butiken eller köpcentrumet har för tillfället.

Dubbel rabatt är möjlig, alltså. I sådana fall gäller det att hålla utkik och kanske till och med söka aktivt efter presentkort med rabatt på, eftersom det kan vara ganska svårt att hitta.

Räkna på räntekostnaden på ett företagslån

Inför att ett företagslån tecknas är det genomtänkt att beräknas kommande räntekostnad samt månadskostnad. Detta för att kunna planera kommande kostnader i budgeten.

Räkna på räntan

Att räkna ut den årliga räntekostnaden på ett företagslån sker på följande sätt:

 • Omvandla räntan till decimalform
  Om räntan är 4 % innebär det i decimalform 0,04. Är nivån på 4,5% blir det 0,045.
 • Multiplicera lånebeloppet med räntan
  Andra steget är att multiplicera totalt lånebelopp med gällande räntesats. Om ett företagslån tecknas på 50 000 kronor och räntan är på 8 % blir det följande formel:
  50 000 kr * 0,08 = 4000 kronor
 • Dividera med 12
  För att beräknas räntekostnaden per månad divideras den årliga kostnaden med 12. I detta fall blir det alltså 4000/12 = 333 kronor.

Detta lån kommer därmed att kosta företaget 333 kronor per månad. Detta utöver eventuell amortering. Sker betalning per kvartal kan månadsräntekostnaden multipliceras med 3. I detta fall innebär det en kvartalskostnad på 999 kronor.

Amortering på företagslån

Utöver ränta sker en amortering varje månad eller en gång per kvartal. Detta räknas inte som en kostnad för företaget eftersom det enbart är återbetalning av lånat belopp. Däremot behöver företaget ha en budget som innebär att det finns likvida medel att betala den löpande amorteringen. Hur stor amorteringen blir per månad beror på lånebeloppets storlek samt amorteringstid.

Räkneexempel

Ett företagslån tecknas på 100 000 kronor och med en ränta på 5%. Företaget väljer en amorteringstid på 5 år och behöver därmed betala ca 2084 kronor per månad. Den totala kostnaden (ränta) som betalas under dessa 5 år är ca 12 700 kronor. Ett annat företag väljer också att låna 100 000 kronor. Även detta lån har 5 % i ränta. Men istället för 5 år väljs en amorteringstid på 3 år. Då kommer den totala månadsbetalningen att bli ca 3200 kronor. Efter dessa 3 år har företaget betalat totalt 7 700 kronor i ränta.

Som visas ovan innebär alltså en snabbare amorteringstid högre månadsbetalning men en totalt lägre kostnad. Det kan vara lockande att välja längre amorteringstid på ett företagslån för att därmed få ner totala summa som måste betalas varje månad men det innebär alltså en högre totalkostnad i längden. De flesta kreditbolag som erbjuder företagslån har uträknare på sin hemsida där det går att testa sig fram med lånebelopp, ränta och amorteringstid.

Liten enskild firma? Överväg att skaffa ett redovisningsprogram online

För dig som har en mindre enskild firma är det inte alltid lönt att leja ut redovisning och bokföring på en extern firma. Samtidigt kan en hel del tid och energi gå åt, om man ska göra det manuellt. Idag finns det en mängd redovisningsprogram på nätet, som till exempel kan komma med följande fördelar:

 • Support under stora delar av dygnet
 • Möjlighet att sammanställa momsrapport i fil

Ett redovisningsprogram på nätet hjälper dig att hålla koll

När du sköter din egen redovisning är det också du som har bäst på koll på allt. Det kan hjälpa dig att få en ännu bättre koll på vad du behöver göra för att öka företagets lönsamhet. Givetvis kan du få samma information från en redovisningsfirma, men att själv ha minutiös koll på ekonomin är knappast en nackdel.

Många redovisningsprogram sorterar transaktionerna själva efter en tid. Ofta behöver du själv bara välja bokföringskonto första gången – därefter ges samma konto på liknande transaktioner som förslag. I många stämmer förslagen, och då kan det vara så enkelt som att trycka på ”OK”. Har du mest återkommande utgifter och intäkter, och inte särskilt många nya köp, så fungerar det friktionsfritt.

Det kan vara det bästa ekonomiska valet

Om du inte har särskilt stor ekonomi i firman kan du spara en hel del pengar på att själv göra bokföringen i ett redovisningsprogram. Medan kostnaderna visserligen varierar från program till program, så är det för många mindre aktörer ett sunt ekonomiskt val.

Ofta betalar du per kvartal eller per månad. Som ett exempel på vad det kan kosta, så tar ett av de stora programmen på marknaden en avgift som börjar på 189 kronor i månaden. Då ingår gratis support.

Det går snabbt

Moderna redovisningsprogram är ofta ganska duktiga på att göra det enkelt för dig. Som nämnt under rubriken ovan, ”Ett redovisningsprogram på nätet hjälper dig att hålla koll”, så kan programmen ofta känna igen dina transaktioner. På så vis är det många gånger bara att trycka på ”OK” vid bokföringen.

Oftast får du också en god överblick tack vare olika rapporter, så som balansrapporter och resultatrapporter. Momsrapporter brukar också vara lättöverskådliga, om du någon gång vill gå tillbaka i företagets ekonomi.

Lycka till!

Så kan du jämföra mäklararvoden i Stockholm

Så kan du jämföra mäklararvoden i Stockholm

Om du ska sälja din bostad finns det en stor sannolikhet att fastighetsaffärer ligger ganska långt utanför din bekvämlighetszon. Du är förmodligen inte den person som är bäst lämpad att granska de juridiska dokument som är inblandade i en bostadsaffär eller att veta vilket utgångspris som är det mest optimala. Därför bör du jämföra mäklararvoden i Stockholm och anlita någon som kan detta bättre än du.

För som tur är finns det yrkesmän och -kvinnor vilka har detta som yrke och är specialiserade på bostadsaffärer. Dessa personer är betydligt mer bekanta med allt pappersarbete som är involverat i processen och även mer bekväma att hantera detta. Som du säkert förstår räcker det med några enskilda små misstag i pappersarbetet för att du ska förlora väldigt stora pengar. Därför rekommenderar vid att du jämför alla mäklare i Stockholm och därefter anlitar en duktig fastighetsmäklare utifrån denna information.

Huvudstadens arvoden andra än vad mäklare tar i arvode i Malmö

En sak som du bör känna till när du ska sälja en bostad i vår huvudstad är att arvodet skiljer sig åt från de i andra städer. Vad mäklare tar i arvode i Malmö eller i andra svenska städer är ofta någonting helt annat än vad fastighetsmäklare i Stockholm tar i arvode för sina tjänster.

Till exempel tar Malmös fastighetsmäklare i genomsnitt 2,3 % i arvode för att mäkla en villa, 2,5 % för ett radhus eller parhus samt 2,9 % för en bostadsrätt. När du jämför alla mäklare i Stockholm inser du snart att snittet där istället ligger någonstans mellan 1-2 %. Med detta sagt brukar dock huvudstadens fastigheter i regel betinga en lite högre köpeskilling. Så räknat i kronor och ören kan skillnaden vara minimal eller till och med väga över till de stockholmska fastighetsmäklarnas fördel.

Gör så här för att jämföra mäklararvoden i Stockholm

Vill du kunna jämföra mäklararvoden i Stockholm? Då kan du göra detta så här:

 • Öppna webbläsaren i din dator eller mobil och gå till en sajt som låter dig göra en sådan jämförelse.
 • Knappa in den information som efterfrågas av sajten.
 • Du får nu offerter från flera olika fastighetsmäklare och kan ta ställning till dessa.

Fokus på jämförelsesidor

Så kallade jämförelsesidor hjälper konsumenter och företag att hitta rätt – oavsett om det handlar om mobilabonnemang, elavtal eller val av cykel. Ett exempel är A5.nu, en sida som jämför lån och krediter för företag. Sidan har många likheter med andra lånejämförelsesidor.

Lista på långivare utifrån inriktning

Hos A5.nu finns artiklar om olika slags lån och krediter. Vid varje artikel finns en lista på långivare som matchar artikelns inriktning. Exempelvis finns ”företagskrediter utan UC” samt ”Företagskrediter enskild firma”.

Artikeln förklarar vad som kännetecknar denna låneform och de långivare som presenteras är aktiva inom denna inriktning. Som företagare är det därmed enkelt att söka upp passande artikel och därefter skicka in ansökan till en, eller flera, långivare på listan.

Likhet med mobilabonnemang

A5.nu har med upplägget som förklaras ovan stora likheter med jämförelsesidor som jämför mobilabonnemang eller elavtal. Besökaren kan på dessa sidor välja artiklar som exempelvis ”mobilabonnemang med 50 GB” eller ”Elavtal till villa” och därefter få fram ett flertal företag som kan erbjuda detta. Genom att sedan kontakta flera av dessa kan en prisjämförelse ske.

Betyg utifrån flera faktorer

En punkt som skiljer A5.nu mot många andra lånejämförelsesidor är att de betygsatt de olika långivarna med betyg på 1 – 5. Att gå efter betyg kan däremot bli något missvisande då företag har mycket olika förutsättningar. Det som är bästa långivaren för ett företag kan vara ett av de sämsta för en annan. A5.nu har gjort en sammanfattning av betyg som långivaren fått på andra recensionssidor, exempelvis:

 • Trustpilot
 • Google
 • Cashloans

Jämför hos A5.nu – Teckna hos kreditgivaren

A5.nu är alltså ingen bank eller kreditbolag. Hemsidan är enbart en jämförelseportal som samlar in information från flera banker och kreditbolag samt presenterar detta för företagare som är intresserad av att teckna lån. Sidan har därmed samma funktion som andra stora jämförelsesidor som exempelvis Pricerunner, Prisjakt eller sidor som jämför priser på flygresor. Jämför på A5.nu – klicka dig vidare till företagsbanken och gör sedan en ansökan på bankens hemsida.

Gratis att använda

I likhet med andra jämförelsesidor är A5.nu gratis att använda för besökaren. Istället är det samarbetande företag som finansierar tjänsten. Detta via så kallade affiliatelösningar. I korthet innebär detta provisionsbaserad marknadsföring och att ägarna av A5.nu får betalt för konverterande trafik som går till kreditbolagen från denna hemsida.

Tips för att hitta en seriös och pålitlig städfirma i Göteborg

Bor du i Göteborg och är sugen på att låta en städfirma sköta städningen i hemmet? Eller behöver du anlita en anlita en inför en mer omfattande flyttstädning? Oavsett finns många olika firmor att välja bland och det finns flera anledningar att lägga lite tid på att hitta en som kan leva upp till både krav och önskemål. Nedan följer några tips kring hur du gör för att hitta ett pålitligt företag. Besök gärna sverigeco.se som är en etablerad spelare.

Att välja städfirma i Göteborg

För den som planerar att anlita en städfirma i Göteborg finns mycket att välja bland och ett bra första steg är att ta en närmare titt på hur utbudet ser ut. Därefter är det bra att välja ut ett par stycken av dessa för att jämföra, granska och fundera över vilken som kan tänkas vara bäst. Följande punkter kan leda dig rätt:

 • Garanti – Ett bra tips är att leta efter ett företag som erbjuder någon form av nöjd kund-garanti. Det är ett bra tecken på att firman sätter kunden i fokus och skulle du inte vara nöjd med hur städningen är utförd finns här möjlighet att få det åtgärdat – alternativt få pengarna tillbaka.
 • Granska företagen – Många som letar en städfirma kollar endast på olika tjänster och dess priser men det finns flera anledningar att göra en närmare granskning av dom firmor som känns intressanta. En sak att kolla på vid en sådan granskning är att firmorna är registrerade för F-skatt, samt att se till att dom följer ett kollektivavtal.
 • Referenser och omdömen – Något annat värt att kolla närmare på är referenser och omdömen. Har tidigare kunder varit nöjda eller missnöjda – och vad har i så fall varit bra respektive dåligt? Referenser kan ge en bra bild av olika firmor och denna punkt är väl värd att lägga lite tid på för den som letar en bra städfirma. Exempelvis kan Trustpilot användas och relevanta företag visas genom en sökning på just ”städfirma Göteborg”.

Sist men inte minst kan det förstås vara bra att kolla närmare även på priserna. Faktum är att det kan skilja sig ganska mycket för likvärdiga tjänster och ett tips är att välja en städfirma i Göteborg som ligger någonstans på mitten av prisskalan. Välj inte den billigaste och inte heller den dyraste. Lycka till!

Relining eller stambyte – vilket ska jag välja?

Har du hamnat i den tråkiga situationen att du behöver reparera rörsystemet i din fastighet? Om så är fallet har du kanske redan börjat fundera på huruvida du ska välja relining eller stambyte? Bägge dessa metoder har sina för- och nackdelar. Läs vidare så ska vi förklara vilka dessa är!

Därför behöver du byta stammarna eller göra en relining

Med tiden blir dessvärre rörsystemet gammalt och slitet. Detta är fullt normalt och det är tyvärr inte mycket du kan göra åt saken. Systemet används trots allt flera gånger dagligen och detta medför ofrånkomligen ett visst slitage. Dessutom brukar en rad olika problem uppstå i takt med att rörsystemet åldras.

Även om det inte verkar särskilt lockande att behöva reparera rören kan du göra saken lite mer lätthanterlig genom att göra rätt val. Vi syftar då på valet mellan relining eller stambyte. För bägge dessa metoder kan användas till att få ordning på ditt rörsystem och återställa dess normala funktion. Båda är också effektiva men lämpar sig bäst för olika situationer.

Så väljer du mellan relining eller stambyte

En rörinfodring (relining) har fördelarna att metoden:

 • inte kräver att rören grävs fram och byts ut
 • i många fall kan utföras på bara en arbetsdag
 • kräver färre personer som involveras i arbetet
 • medför minimala störningar för de boende i fastigheten
 • kostar mindre än att byta stammarna.

Men i själva verket handlar det faktiskt inte om att en relining eller ett stambyte är bäst. Den ena metoden är egentligen inte bättre än den andra. Däremot bör du välja den ena framför den andra beroende på den unika situation som du står inför.

I vissa fall är rörinfodring den metod som är mest lämplig att använda sig av. I andra fall kan du istället behöva byta stammarna helt och hållet. För att undvika att trassla in dig i detaljerna kring detta bör du ta hjälp av ett proffs. Ta in en expert som kan hjälpa dig att avgöra vilken av metoderna som är bäst i ditt unika fall. Genom att göra detta får du ett rakt svar och slipper grubbla mer på denna fråga!

Guldexperten listar sina fördelar

Guldexperten är ett av de företag i Malmö som köper och säljer guld. På dess hemsida listar företaget deras största fördelar vilka presenteras nedan. (Det finns även andra guldhandlare både i Malmö och online. Denna text bör enbart ses som exempel på vilka fördelar som guldbutiker kan ha vilket gör det enklare för kunder att jämföra dem)

Prisgaranti

Om en kund hittar ett bättre pris hos en konkurrent (vid försäljning av guld till Guldexperten) kommer företaget att matcha detta pris. Som med alla prisgarantier finns villkor som måste vara uppfyllda för att prisjämförelsen ska bli så korrekt som möjligt. Företaget anger att de som är intresserade av deras prisgaranti ska kontakta dem för mer information.

Gratis värdering

Guldexperten erbjuder gratis värdering av kundernas guld. Detta är däremot inte något unikt då de allra flesta butiker inom denna bransch erbjuder denna service. Som kund bör man däremot alltid se på den totala kostnaden som kan uppstå. Många onlinebutiker erbjuder exempelvis också fri värdering och fri frakt till företaget. Men om kunden inte är nöjd med värderingen kan det vara kunden som måste betala returfrakten. De som däremot går in i en fysisk butik undviker dessa extrakostnader.

Försäkrade paket

I likhet med många andra onlinebutiker erbjuder Guldexperten gratis och försäkrade ”guldpåsar”. Det är påsar som privatpersoner och företag och kan beställa hem och lägga ädelmetaller i och därefter skicka tillbaka för värdering och eventuell försäljning. Dessa är även försäkrade under hela försändelsen.

Service hos Guldexperten

Guldexperten har både verksamhet i butiker i Malmö samt online. Även om det är möjligt att ringa och maila företaget samt skicka in i guldpåsar så är det många som väljer att gå in i butiken. Detta för att få en mer personlig service. För många innebär det en större trygghet att få detta bemötande och dessutom blir det lättare att titta på smycken och liknande där estetiken är en stor del av dess värde.

Tre dagars ångerrätt

Alla som säljer guld till Guldexperten har tre dagars ångerrätt. Det går därmed att komma till dem och köpa tillbaka exakt samma föremål inom dessa dagar.

Säkerhet

Företaget har hög säkerhet genom exempelvis:

 • Registrering hos Polisen och Bolagsverket
 • Betalning via faktura, delbetalning, banköverföring och kort
 • Lång erfarenhet av branschen och goda omdömen på internet