Erfarna företagsmäklare i Stockholm

Servicemäklarna är en erfaren företagsmäklare baserad i Stockholm med kontor på Karlavägen 5 på Östermalm. De har många års erfarenhet av att förmedla försäljningar av företag och kommersiella lokaler i Stockholm med omnejd. Besök https://servicemaklarna.se/ för kontakt.

Specialiserade på små och medelstora företag

Företaget vänder sig till små och medelstora företag som frisörer, butiker, caféer, pizzerior, restauranger, hotell och campingar. Servicemäklarna hanterar hela försäljningsprocessen, från värdering och marknadsföring till förhandlingar och avtalsskrivning. Detta gör att säljaren kan fokusera på att driva verksamheten fram till dess att en köpare hittats. Enligt Servicemäklarna är framgångsfaktorerna för deras verksamhet engagemang, lyhördhet, ärlighet och kontinuerlig återkoppling till kunderna. De arbetar nära sina uppdragsgivare under hela processen. All kommunikation sker konfidentiellt om säljaren så önskar.

Vikten av god förberedelse inför en försäljning

Inför en försäljning rekommenderar Servicemäklarna att säljaren förbereder sig i god tid, gärna flera månader innan. Det ger utrymme att sätta rätt försäljningspris baserat på konjunkturläget och att planera för eventuella skatteeffekter. Ett välskött företag med god lönsamhet har bättre förutsättningar att sälja till ett bra pris. Vid värdering av en lokal är affärsläget den viktigaste parametern. Det måste finnas en attraktiv marknad utanför lokalen för att motivera priset för en presumtiv köpare. I vissa fall tackar Servicemäklarna nej till uppdrag om läget eller hyresnivån gör att en försäljning inte bedöms möjlig.

Stort nätverk presumtiva köpare

Servicemäklarna har ett stort kontaktnät bland presumtiva köpare i Stockholm. Det ger goda möjligheter att hitta rätt typ av köpare till varje enskild rörelse. Inte sällan kommer köparna från samma bransch och har därmed förutsättningar att driva verksamheten vidare med framgång. Ett exempel är annonsen om en blomsterbutik vid Södra Station som är ute till försäljning via Servicemäklarna. Butiken beskrivs som väletablerad med låga lokalkostnader, vilket gör den till ett attraktivt förvärv för någon som vill ta över en befintlig verksamhet. Företaget har en uttalad ambition att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt, både ur ett samhälls- och miljöperspektiv.

De strävar efter att inspirera andra i branschen att göra detsamma. På så sätt kan de bidra till en sund och positiv utveckling. Sammanfattningsvis är Servicemäklarna en mycket erfaren aktör inom förmedling av företagsförsäljningar i Stockholm. De erbjuder en professionell process där säljarens intressen alltid sätts främst. Genom sitt stora nätverk och branschkunnande kan de matcha säljare och köpare på ett optimalt sätt.