Är det värt att anlita flyttfirma när man flyttar?

Flyttfirmor, uthyrare av lastbilar samt uthyrare av förrådsutrymmen är allesammans till hjälp när vi ska flytta. Alla dessa leverantörer kan hjälpa till med olika delar av leveranskedjan när vi ska lagra och/eller flytta vårt bohag från en plats till en annan. Men är det värt att anlita flyttfirma när man flyttar eller är det bara bortkastade pengar att göra detta?

Svaret på denna fråga är förstås komplext och beror bland annat på hur mycket arbete du själv vill behöva utföra. Är du beredd att göra alla de tunga lyften eller vill du få hjälp med att flytta dina saker? Vill du själv köra en hyrd lastbil med ditt bohag från din nuvarande bostad till nästa? Detta är två frågor som du bör besvara när du står i valet och kvalet och är i flyttagen.

Det är viktigt att du gör ett val som passar din budget. Nedan belyser vi några betydande fördelar med att ta hjälp av en flyttfirma jämfört med att flytta själv.

Därför är det en bra idé att anlita en flyttfirma

Professionella flyttfirmor har flyttgubbar och -kvinnor som har till yrke att flytta bohag. De kan hjälpa dig med allt möjligt i samband med flytten. Till exempel kan du betala dem för att packa ner dina tillhörigheter samt för att flytta dessa mellan punkt A och punkt B. De kan också nyttjas för att packa upp ditt bohag i din nya bostad.

Det kostar såklart en slant att anlita en flyttfirma. Å andra sidan finns det också många fördelar med att göra detta.

Fördelarna inkluderar att:

 • Du inte behöver göra allt jobb i samband med flyttdagen.
 • Flyttgubbarna hjälper dig med de tunga lyften.
 • Du kan beställa diverse tilläggstjänster om du så önskar.

Till nackdelarna hör framför allt att:

 • Du tvingas förlita dig till flyttfirman och dess tidslinje för flytten.
 • Flytten ligger inte längre till fullo i dina händer utan du är beroende av andra.
 • Det kostar mer att ta professionell hjälp jämfört med att själv flytta bohaget.

I slutändan behöver du alltså fundera över vilket alternativ som är bäst för dig!

Allt som är värt att veta om BDT-vatten

BDT-vatten (gråvatten) utgör den större delen av avloppsvattnet i ett hushåll. Detta sett till den totala volymen av detta avloppsvatten jämfört med så kallat svartvatten. Såväl föroreningar som näringsämnen förekommer i högre utsträckning i toalettavfallet (svartvattnet).

Med det sagt är det faktiskt stor skillnad på BDT vatten och avloppsvattnet från toaletten på mer än enbart detta sätt. De skiljer sig nämligen åt på bland annat följande punkter:

 • Vattenmängd
 • Smittämnen
 • Växtnäringsämnen

Just BDT-vatten innehåller framför allt en betydligt större mängd vatten. Ditt gråvatten innehåller i regel uppemot 75-90 % vatten medan toalettavfallet består av blott 5-25 % vatten. Dessutom innehåller gråvattnet en större mängd organiskt material. Svartvattnet är dock rikare på såväl näring som smittämnen.

Vilka mer skillnader finns det mellan dessa bägge sorts avloppsvatten, kanske du undrar? Läs vidare så ska vi dela med oss av fler intressanta fakta kring gråvatten och svartvatten!

Det finns även risker med BDT-vatten

Som vi redan har nämnt, och som du säkert redan visste, är avloppsvattnet från toaletten (svartvattnet) mer förorenat än gråvatten. Men även BDT-vatten har vissa risker för bland annat miljö och för vår hälsa.

När det kommer till den miljömässiga aspekten brukar man dela in dessa i tre kategorier när vi pratar om gråvatten:

 • Organiska ämnen (BOD). Organiskt material som bryts ner är syrekrävande. Därför kan vatten som är rikt på BOD vara dåligt syresatt. Men det största potentiella problemet med organiskt material i gråvatten är att det kan täppa igen ditt avloppssystem och orsaka en otrevlig odör. BDT-vatten som är obehandlat eller som inte har renats tillräckligt och som når dricksvattentäkter kan dessutom försämra kvaliteten på dricksvattnet. Detta på grund av just det organiska materialet i vattnet.
 • Tungmetaller. BDT-vatten kan innehålla tungmetaller. Ofta kommer dessa ämnen från städning, matavfall eller tvättvatten. Faktum är att förekomsten av tungmetaller vanligtvis är högre i gråvatten än i svartvatten. Tungmetallerna kan förstås vara väldigt skadliga för miljön om de når ut till dricksvattentäkter och liknande.
 • Näringsämnen. En annan miljömässig föroreningsrisk med gråvatten har att göra med vattnets näringsämnen. Framför allt syftar vi då på förekomsten av kväve och fosfor. Ett normalhushåll genererar tillräckligt mycket fosfor varje år genom sitt BDT-vatten att mängden ska motsvara 0,25 hektars åkermarks avrinning.

3 goda skäl att lyssna på föreläsare i medieträning

Vill du kunna framhäva dig bättre i medier och få bättre medietäckning för ditt företag? I dagens mediebrus är det viktigt att du regelbundet ses och hörs i medier. Därför finns det flera goda skäl att lyssna på en föreläsare i medieträning och fördjupa dina insikter i ämnet.

Journalister är nämligen alltid på jakt efter intressanta och spännande berättelser som de kan anpassa utifrån sin målgrupp av läsare, tittare eller lyssnare. Och när du gör dig tillgänglig för kommentarer i massmedia positionerar du dig själv på ett sätt som gör att du märks av. Den breda massan ser och hör dig och noterar vad du och ditt företag har att säga.

Av denna anledning kan det vara guld värt att lyssna på en föreläsare som kan detta med medier och medieträning. Nedan går vi igenom tre av fördelarna med att göra just detta.

Därför bör du lyssna på en föreläsare om medier och medieträning

Dessa är tre starka skäl att göra detta:

 • Du minskar risken för att citeras på ett felaktigt sätt. Om du låter dig intervjuas utan att vara förberedd och ha ett tydligt utformat budskap kommer du troligtvis misslyckas. Risken är då stor att du antingen säger fel saker eller att du citeras på ett inkorrekt sätt. Genom att lära dig mer om medier och medieträning kan du minimera risken för att detta sker. Du bör därför lyssna på en föreläsare som kan det här med tydlig och effektiv kommunikation.
 • Med bättre förberedelser kan du ta kontroll över intervjuer. En intervju går allt som oftast till så att en journalist ställer frågor till dig. Men trots detta kan du fortfarande ta över taktpinnen och ta kontrollen över intervjun. Du kan ge journalisten tydliga svar och styra diskussionen i den riktning som du önskar. Detta är en viktig kunskap som du enklast kan lära dig genom medieträning.
 • Du lär dig att utforma tydliga budskap som når ut till målgruppen. Tydlig och effektiv kommunikation är A och O när du intervjuas i media. Du vill få fram det som du ska säga på ett sätt som gör att det når ut till din målgrupp. Budskapet bör dessutom fokusera på fördelarna med din tjänst eller produkt. Om du inte redan har koll på detta gör du bäst i att ta in en föreläsare som är expert på intervjuteknik.

Så väljer du den bästa hemförsäkringen för dig

En hemförsäkring är en försäkring som alla bostadsägare och lägenhetsinnehavare bör ha. Denna försäkring täcker vanligtvis händelser såsom att tillhörigheterna förstörs i en brand eller försvinner i samband med en stöld. Den kan även täcka vissa juridiska kostnader samt utgifter kopplade till resor. Men vilken är då den bästa hemförsäkringen av alla de som finns att välja mellan på dagens försäkringsmarknad?

För att hitta den bästa försäkringen för din specifika situation behöver du jämföra alternativen. Det är inte säkert att den hemförsäkring som är bäst för någon annan är den rätta för dig. Nedan tipsar vi om vilka faktorer du bör kika på när du gör din jämförelse!

Faktorer att jämföra för att hitta den bästa hemförsäkringen

Det är viktigt att jämföra priserna på olika hemförsäkringar innan du väljer att teckna en sådan. Priset kan nämligen variera en hel del mellan olika försäkringsbolag. Detta även om försäkringarna ifråga ofta har relativt liknande villkor. Med det sagt är det extremt viktigt att du noggrant läser igenom villkoren innan du bestämmer dig för ett visst alternativ!

När du ska försöka välja den bästa hemförsäkringen av alla tillgängliga alternativ bör du framför allt kika på dessa faktorer:

 • Innehåll. Innehållet i försäkringen är A och O. Kontrollera därför vilka delar som ingår i de olika hemförsäkringar som du är intresserad av att jämföra.
 • Pris. Priset är naturligtvis också en viktig faktor. Detta är dessutom ett mått som många använder sig av för att jämföra försäkringsbolagen. Tänk dock på att du inte bara kan stirra dig blind på priset när du ska välja den bästa hemförsäkringen för just dig. Även innehållet och villkoren är två minst lika viktiga faktorer.
 • Villkor. Försäkra dig om att du noggrant har läst igenom villkoren för försäkringarna och förstått dessa. Om du inte är helt införstådd med villkoren för en försäkring bör du be försäkringsbolaget förtydliga vad som faktiskt gäller.
 • Kundnöjdhet. Kundnöjdhet och omdömen från befintliga och tidigare kunder är också någonting som du kan titta på när du jämför försäkringar. Tänk dock på att inte lägga alltför stor vikt vid de allra mest nöjda respektive missnöjda kunderna om deras omdömen inte känns representativa.

Nå ut till ännu fler

För att man som företag ska kunna hålla sig intressant och aktuellt för sina kunder behöver man ha en vass marknadsföring. Med hjälp av rimarketing.se kan man få hjälp att nå ut till en specificerad kundgrupp vid rätt tillfälle. Genom marknadsföringskampanjer, bra innehåll och copywriting kan företag nå nya höjder. Rimarketing.se har flera olika typer av tjänster som hjälper företag då de vill växa.

Olika marknadsföringstjänster

Rimarketing.se har flera olika tjänster som hjälper både stora och små företag att nå ut till sina kunder. Beroende på vad man behöver hjälp med finns lite olika tjänster och man kan boka möte för att få mer information. Tre av de mest populära tjänsterna är e-post marknadsföring, content marketing och copywriting.

 • E-post marknadsföring – Denna typ av marknadsföring vänder sig direkt till kunderna genom e-post. Genom denna typ av tjänst kan företag få hjälp med att skicka ut nyhetsbrev och information till sina kunder med en genomarbetad design och ett innehåll som skapar en relation till kunden.
 • Content Marketing – Genom att arbeta med SEO och artiklar kan man öka trafik till ett företags hemsida. Då ökar också chansen att nya kunder hittar ens företag.
 • Copywriting – Bra copywriting är A och O för ett företag som vill växa idag. Man kan på detta sätt hitta ett språk som passar företagets identitet och skapa bra texter som beskriver produkter och tjänster på ett proffsigt sätt.

Rimarketing.se garanterar resultat

Något mycket fördelaktigt med rimatering.se är att de arbetar efter resultatgaranti. Därför ska man som kund kunna se att deras tjänster faktiskt har fungerat, annars behöver man inte betala. På detta sätt är det en mycket säker tjänst att använda sig av.

Fördelar med rimarketing.se

Det finns en mängd fördelar med att använda sig av riktad och genomarbetad marknadsföring. Några av de tydligaste fördelarna som kommer genom rimarketings tjänster är att man skapar starkare relationer till sina befintliga och framtida kunder, att man ökar sin försäljning och att tjänsten genom sin resultatgaranti dessutom är riskfri. Om det inte fungerar betalar man heller ingenting, så därför finns ingen anledning att inte prova.

Därför bör du gå på vinprovning i Göteborg

Många av oss märker i princip ingen som helst skillnad på hur olika viner smakar. Detta gäller kanske i synnerhet när vi går på en provning och provar viner som vi aldrig tidigare har smakat. Men det finns många anledningar att gå på en vinprovning i Göteborg om du själv huserar på västkusten. Nedan går vi igenom några av dessa anledningar och förklarar varför så är fallet!

Fördelarna med att gå på vinprovning i Göteborg

Det finns flera fördelar med att gå på vinprovning i Göteborg (eller i andra svenska städer):

 • Du får en ökad kunskap om olika viner.
  Ett bra vin är inte alltid ett sådant som du själv gillar eller ens känner till. Det finns nämligen helt andra egenskaper som särskiljer ett bättre vin från ett mindre bra sådant. Dessa kan du enklast upptäcka genom att faktiskt gå på en vinprovning i Göteborg. Du kommer då att lära dig saker såsom balans och struktur. I samband med provningen kan du även få uppleva ett brett spektra av smaker och aromer.
 • Lär dig att uppleva viner med alla dina sinnen.
  Du har fem sinnen som du kan använda för att upptäcka viner och andra delikatesser. Till att börja med kan du se vinet och dess färg samt uppskatta det på detta sätt. Dessutom kan du känna vinets textur och täthet. Även ditt doftsinne får utforska vinets aromer och du kan även få lyssna på historien bakom vinet. Avslutningsvis får du förstås även smaka på det och lära dig att uppskatta smaken.
 • Få insikt om viner i olika prisklasser.
  En annan fördel med att gå på en vinprovning i Göteborg är att du kan få insikt om viner med olika prislappar. Dessa erfarenheter kan du sedan ta med dig i andra situationer, såsom när du äter middag på din favoritrestaurang. Du kan då enklare beställa in ett vin som faktiskt passar bra ihop med din måltid. För efter att ha provat viner kan du få en bättre uppfattning om vilket vin som faktiskt är bäst. Du kan även mer träffsäkert avgöra vilket vin som skulle kunna gifta sig med maten och samtidigt ryms inom din budget.

Stockholms Elbolag förser dig med förnybar energi

Det finns många möjliga energikällor att välja mellan för de elbolag som förser dig med energi. Stockholms Elbolag är en leverantör som fokuserar på att göra kunderna uppmärksamma på nyttan med förnybar energi. Men vilka är egentligen fördelarna med de förnybara energikällorna? Läs vidare så får du mer information om detta! Till att börja med tänkte vi dock kika på hur fördelningen av energikällor ser ut i dagsläget. I Sverige och övriga EU-länder är dessa de fem största energikällorna (utan inbördes ordning):

 • olja
 • naturgas
 • kol
 • förnybart
 • kärnkraft

Så ser den svenska elproduktionen ut

När det kommer till vår inhemska energiproduktion såg fördelningen ut enligt följande år 2020:

 • vattenkraft (71,2 TWh)
 • kärnkraft (47,3 TWh)
 • vindkraft (27,6 TWh)
 • övriga energikällor (12,7 TWh)

Vi ligger med andra ord i framkant jämfört med många andra EU-länder. Fortfarande finns det dock en hel del att göra och därför bör du teckna ett elavtal med Stockholms Elbolag. De förser nämligen sina kunder med just förnybar energi och strävar efter att driva på den gröna energiomställningen.

Fördelarna med att välja Stockholms Elbolag och förnybar energi

Som du säkert har märkt blir vindturbiner och solpaneler en allt vanligare syn i vårt avlånga land. Men hur kommer sig egentligen detta – vilka är fördelarna med de förnybara energikällorna? Det finns flera skäl att välja Stockholms Elbolag och rida på den gröna vågen:

 • Minskad global uppvärmning. Det har förmodligen inte undgått någon att växthuseffekten leder till en uppvärmning av hela vår planet. Vi fyller vår atmosfär med koldioxid och andra ämnen som i slutändan leder till att planeten värms upp. Genom att välja bort fossila energikällor till förmån för förnybara kan du vara med och motverka denna dystra utveckling.
 • Närmast obegränsad energimängd. De förnybara energikällor som Stockholms Elbolag pushar för är inte bara förnybara – de är närmast obegränsade. Solens värmande strålar och starka vindar är bara två exempel på källor till energi som är grön och förnybar. Genom att övergå till en allt grönare elproduktion kan vi tillgodose vårt framtida energibehov på detta vis. Och här har du som kund en stor möjlighet att påverka genom att välja ett grönare elavtal.

Vet mer om Appfix Sverige AB

Hos Appfix Sverige AB, med hemsidan https://www.appfix.se, kan du få din telefon eller padda reparerad. Enligt dem själva har de tusentals nöjda kunder samtal avtal om service med ”oräkneliga” runt om i Sverige. Här kan du läsa lite mer om dem.

Ger service ned på komponentnivå

På https://www.appfix.se står att läsa att de är ett av väldigt få serviceföretag som kan ge service ned på komponentnivå. De skriver att de ofta utför byten av komplicerade SMD-kretsar och att de kontinuerligt får nya kretsscheman och manualer från deras leverantörer.

Boka tid direkt på https://www.appfix.se

Att boka tid hos Appfix är enkelt. Det går bra att ringa eller maila, men smidigast är kanske att använda deras formulär på hemsidan. Såhär gör du:

 1. Gå in på https://www.appfix.se och klicka på ”Boka tid” i menyn högst upp.
 2. Välj bland tjänster som till exempel batteribyte, byte av display, felsökning eller byte av baksida.
 3. Välj datum och tid i kalendern som dyker upp.
 4. Fyll i förnamn, efternamn, e-postadress och telefonnummer. Ange även vilken modell det är som ska lagas.
 5. Sista fältet i det här formuläret kan användas för övriga kommentarer. Här är det bra att lämna speciella detaljer, så att teknikerna är bättre förberedda när de får in din enhet.
 6. Klicka på ”Bekräfta”. Klart!

Med målet att ge personlig, snabb och professionell service

Genom att gå in på https://www.appfix.se och klicka på ”Om oss” överst i menyn kan man läsa mer om Appfix och deras filosofi. Här står det att deras mål är att ge en service som är personlig, snabb och proffsig. Med det i åtanke berättar de att de försöker att boka in alla jobb i den mån det går, så att det inte blir så att någon är utan sin telefon eller surfplatta längre tid än vad som behövs.

Öppettider och annan företagsinformation

Appfix AB ligger på Yxhammarsgatan 8 – 10 i Borås och har följande öppettider: 

 • Måndag – Fredag: 09:00 – 18:00
 • Lördag – Söndag: Stängt

Behörigheter och kompetenser 

 • Appfix är behöriga att göra reparationslödningar på ytmonterade elprodukter för klass tre.
 • De kan, med spektrumanalysator, mäta signaler.
 • Hårdtesta majoriteten av de smartphones som är populära just nu.

Jobben görs i miljö som är ESD-skyddad och med korrekta verktyg.

Använda QR-kod i marknadsföringssyfte

QR-koder låter dig använda tryckt media, förpackningar och andra analoga ytor i din marknadsföring. Detta genom att förse dessa med information eller länkar till webbaserad data. Vem som helst med en kameraförsedd smartphone kan skanna dessa koder. Det gör att du enkelt och effektivt kan rikta dig till helt nya målgrupper.

Men var ska man egentligen placera dessa koder för bästa effekt? Nedan delar vi med oss av inspiration på utmärkta möjliga placeringar av en QR-kod!

Så kan du använda en QR-kod i din marknadsföring

QR-koder kan variera i storlek. Därför är det lätt att implementera dem i alla möjliga former av marknadsföring. Det är dock viktigt att ha kontexten i åtanke när du placerar ut dem. För beroende på placering kan du vända dig mot en rad olika målgrupper, smala som breda.

Dessa är några exempel på var du kan placera din QR-kod för att få en bra räckvidd:

 • Tryckt media. Traditionell tryckt media såsom tidningar, nyhetsblaskor och liknande kan förses med koder som länkar till digital information. Det gör att tvådimensionella sidor i en tidning helt plötsligt kan förses med ännu en dimension!
 • Reklamblad. Tryckt information kan enkelt förses med en kod som länkar till innehåll såsom videoklipp, kartor, kontaktinformation etc. Med en dynamisk QR-kod kan du till och med ändra den information som den leder till utan att behöva byta ut koden.
 • Reklamaffischer, reklam på fordon etc. Utomhus kan du använda dessa koder i din marknadsföring på flera sätt. De kan bland annat placeras på reklamaffischer vid busshållplatser, på fordon och på en rad andra ytor.
 • Visitkort. Du kanske inte trodde att visitkort hör till 2020-talet? Tänk igen – varför inte placera en digital kod på dina analoga, tryckta kort?
 • Fönster och andra ytor på byggnader. Även byggnader kan förses med dessa digitala koder!
 • Produktförpackningar. Vill du säkerställa att dina kunder har all information som de behöver om företagets produkter? Varför inte förse era produktförpackningar med koder som leder till just denna information!?
 • Profilprodukter och andra fysiska produkter. Du kan använda QR-koder på allt från shoppingkassar och kundkorgar till kepsar och nyckelband.

Hitta städbolag i Göteborg genom offertförmedlingar

Att hitta städbolag i Göteborg behöver inte vara svårt. Idag finns flertalet offertförmedlingar på nätet som gör det enkelt att hitta en schysst firma till ett bra pris.

Framförallt två fördelar med att använda sig av en offertförmedling

Fördelarna med offertförmedlingar är främst att de potentiellt kan…:

 • … spara dig tid.
 • … spara dig pengar.

Om du vill jämföra priser, utan att använda en dylik tjänst, behöver du kontakta flera firmor. Dessutom behöver du själv göra vissa kvalitetsgranskningar för att se till att de städbolag i Göteborg du kontaktar faktiskt är schyssta. En god offertförmedling har redan gjort dessa kvalitetsgranskningar – så att du slipper.

Spara pengar kan du göra just genom att jämföra och välja den firma som är billigast. Dock är det viktigt att se till fler aspekter än bara det totala priset. Till exempel kan en nöjd kund-garanti motivera ett lite högre pris, och faktiskt i sig spara dig pengar. Indirekt, då, om du inte skulle vara nöjd med ett städarbete.

Hitta en god offertförmedling

Som nämnt i inledningen av den här texten finns det numera ett ganska stort antal av dessa tjänster. Du finner dem enklast genom att söka på nätet, typ fraser i stil med ”städbolag i Göteborg offerter”. I resultaten bör du sannolikt se flera sådana tjänster som det bara är att börja använda.

Det finns vissa som är ganska kända och som generellt har ett högt förtroende. Något som kan påverka förtroendet hos en offerttjänst är om de väljer att ansluta firmor till sig som till exempel har dåliga arbetsvillkor för medarbetarna, eller som har en historia av många tvister med kunder.

Offertförmedlingar kan du också hitta recensioner och betyg på. Det skulle kunna vara ett bra första steg, att se till att offerttjänsten du använder är uppskattad av tidigare användare.

Hitta ett städbolag i Göteborg genom en offerttjänst – steg för steg

Att använda sig av en offerttjänst är enkelt. Ungefär såhär kan det gå till:

 • Sök på ”Städbolag i Göteborg offerter” eller liknande fraser på nätet.
 • Välj en offerttjänst.
 • Fyll i ditt uppdrag, gärna detaljerat så att offerterna blir mer precisa.
 • Fyll i kontaktuppgifter och vänta på svar.
 • Jämför prisförslagen och välj det du tycker verkar vara bäst.