Så används 3d visualisering och fotorealistiska bilder

Så används 3d visualisering och fotorealistiska bilder

Produktvisualisering kan ske på flera olika sätt. En väg är att använda 3d visualisering för att därmed skapa en 3d-upplevelse av produkten. Med andra ord att den kan ses från flera olika håll, vridas och vändas samt ändras gällande exempelvis färg och material. Detta har skapat helt nya möjligheter både inom produktutveckling och funktioner för slutkonsumenten.

Hur används 3d visualisering och fotorealistiska bilder?

Fotorealistiska bilder är digitala bilder som efterliknar verkligheten så mycket att personen som tittar på bilden får en ”verklig” upplevelse av vad som efterliknas.

Eftersom allt på bilden är skapat digitalt tar det inte många minuter att ändra det som finns på bilden. Det kan exempelvis innebära att en soffa byts ut til en fåtölj, att en tavla tas bort från väggen eller att tegelväggen blir trä. Genom att jobba med 3d visualisering skapas därmed flera fördelar och funktioner:

  • Produktvisualisering för marknadsföring

Med produktvisualisering skapas digitala bilder av företagets produkter. Detta för att sedan kunna användas inom exempelvis marknadsföring. Bilden på produkten kan placeras i vilken miljö som helst vilket därmed skapar ett snabbt och billigt sätt att skapa marknadsföringsmaterial. Detta till skillnad om en fotograf behöver anlitas för att bilderna ska skapas.

  • Beskriva en idé som inte finns i färdig produkt

Det är vanligt att 3d visualisering används för visa upp och beskriva en produkt som än så länge enbart finns på idéstadiet. Istället för att skapa en prototyp (vilket ofta är mycket kostsamt) skapas produkten via 3d visualisering. Det kan därmed vara allt från en mutter till ett helt bostadsområde.

Detta kan ske utifrån ett marknadsföringsperspektiv, för att visa upp kunden hur slutprodukten skulle kunna bli. Det kan även ske på uppdrag av kunden för att testa olika idéer innan man bestämmer sig för vad som ska gå vidare till produktion.

Med fotorealistiska bilder och 3d visualisering kan justeringar genomföras på produkten till samtliga är nöjda och produktionen kan påbörjas. Det kan gälla allt från storlek och material till färgsättning och belysning.

Detta är även ett sätt att testa en ny idé på en ny marknad. Via undersökningar kan konsumenter få se produkten (som än så länge inte finns) och yttra sig om hur den upplevs. Ofta är det första intrycket och det visuella som avgör hur konsumenterna tar till sig en ny produkt.