Så bokar du akuttid hos Solnadental

Om du bor i Solna och får akut tandvärk finns det flera tandläkare att vända sig till som alltid har akuttider tillgängliga. Ett av dessa är solnadental.se.  Så här går det till:

  1. Gå till solnadental.se

Det finns ett flertal olika tandläkare att välja mellan i Stockholm som har akuttider och bokningen sker på ungefär liknande sätt. Den börjar alltid via hemsidan.

  1. Välj tandläkare

Solna Dental har två olika kliniker i Solna. Den ena ligger på Evenemangsgatan 16 och den andra på Krysshammarvägen 10. Det är egentligen inte långt mellan de olika klinikerna utan valet handlar främst om var man tidigare fått vård och vill ha vården.

Finns det däremot inte passande tider hos ena tandläkaren kan man börja om processen och kontrollera om det finns lediga tider på den andra platsen. I detta fall väljs Arenatandläkaren på Evenemangsgatan.

  1. Välj dag och tid

Nu kommer en kalender att presenteras som visar alla lediga akuttider som är lediga. Varje tid är 20 minuter så detta är alltså inte tänkt att användas för bokning av längre behandlingar utan enbart akuta lösningar. Om tandläkaren anser att det behövs längre tid kan detta sedan bokas framöver. Vid detta akutbesök får man information om vad som behöver göras och hur mycket det kommer att kosta.

Även om det heter akuttid så går det att boka tider ett par veckor framöver. Man kan alltså boka akuttider och vanliga tider i samma system. Men i detta fall handlar det just om akuta lösningar.

En sammanfattning om vald dag och tid presenteras till höger på hemsidan. Här visas även vilken tandläkare det är som kommer att ta emot dig. Vid akuttider är det ”vem som helst”. Bokas andra tider kan man välja att få en specifik tandläkare vilket kan vara en trygghet.

  1. Gå vidare

Nu anges personnummer, namn, kontaktuppgifter samt övriga uppgifter. När detta är klart är bokningen klar. En bekräftelse skickas ut via mail så man är säker på att bokningen gått igenom.

  1. Boka av eller boka om

Önskar du boka om eller boka av tiden går du till solnadental.se och loggar in på sidan. Där kan du själv administrera alla dina tider. Det är därmed ”öppet” att boka och avboka tider dygnet runt vilket är en klar fördel.