Flexibiliteten och skalbarheten med att hyra ssk

Flexibiliteten och skalbarheten med att hyra ssk

Inom hälso- och sjukvården är personalen en av de viktigaste resurserna och mest kritiska komponenterna när det kommer till att erbjuda en effektiv och högkvalitativ vård. En av de frågor som har diskuterats allra mest på senare tid är användningen av bemanningsföretag för att täcka gapet mellan behovet av sjuksköterskor och tillgången på sådana. I den här artikeln fokuserar vi på två goda skäl att hyra ssk via ett bemanningsbolag: flexibiliteten och skalbarheten.

Flexibelt att hyra ssk via ett bemanningsföretag

Som arbetsgivare är flexibiliteten i att hyra ssk via ett bemanningsföretag lockande utifrån två faktorer:

  • Det kortsiktiga behovet. Vårdgivare står ständigt inför utmaningar såsom tillströmningen av patienter med akuta tillstånd samt säsongsbunden efterfrågan och oväntad personalbrist. Genom att hyra in sjuksköterskor via ett bemanningsföretag kan man som arbetsgivare snabbt anpassa sig till dessa förändrade förhållanden.
  • De specialiserade färdigheterna. Bemanningsföretag har ofta ett stort stall av kvalificerade sjuksköterskor med olika specialiseringar och kompetenser. Det är därmed möjligt för vårdgivare att snabbt hitta en lämplig ersättare med rätt kompetens. Detta kan vara tidskrävande och komplicerat att göra genom traditionell rekrytering.

Skalbarheten gör det möjligt att anpassa tjänsten efter behovet

Den andra faktorn som vi vill lyfta fram är skalbarheten:

  • Möjligheten att skala upp. I tider av ökad efterfrågan kan bemanningsföretag snabbt förse en vårdgivare med det efterfrågade antalet sjuksköterskor. Det är särskilt attraktivt att hyra ssk i samband med en pandemi eller en lokal hälsokris, men även i andra fall. Genom att göra detta kan man minska belastningen på den ordinarie personalen och upprätthålla en hög vårdkvalitet.
  • Möjligheten att skala ner. Om en vårdgivare genomgår en tid av låg tillströmning av patienter kan användandet av bemanningsföretag minska de fasta kostnaderna till följd av en överanställning. Det är nämligen möjlighet att skala ner tillgången på sjuksköterskor på samma sätt som man snabbt och enkelt kan skala upp antalet sådana. Detta utan att behöva genomföra långsiktiga förändringar, som att säga upp personal.

Så även om det finns risker att beakta ger den ökade anpassningsförmågan en unik fördel. Därför väljer många vårdgivare sig till bemanningsföretag för att bättre möta såväl kort- som långsiktiga behov av vård.

Vaccination i Stockholm inför Kinaresan

Du som ska resa till Kina bör se till att din vaccination är i sin ordning. I Stockholm finns många ställen för vaccination som du kan gå till för att få hjälp. Här kommer en guide över vilka vaccinationer du behöver i Kina.

För att få resa in i Kina behöver du egentligen inte ha några särskilda vaccinationer enligt reglerna men det finns ett antal rekommendationer som du bör ha. Ett undantag från kravbelagda vaccinationer är Gul feber. Om du har besökt ett land där gula feber förekommer så måste du kunna visa att du är vaccinerad mot gula febern. I Stockholm finns mängder med ställen för vaccination där du kan få gula febern om du behöver det. Förutom Gula febern så rekommenderas det att du har vaccination mot polio, stelkramp/difteri och gulsot. Du som vill vara riktigt säker på att du inte drabbas av något obehagligt kan även ta en vaccination mot japansk hjärnhinneinflammation. Andra rekommendationer när det gäller vaccination vid resa till Kina är mässling, påssjuka och röda hund (vilket de flesta som bott i Sverige under sin uppväxt är vaccinerade mot). Även hepatit A och hepatit B kan vara bra vaccinationer att komplettera med om du inte tagit dem tidigare. Kolera/ETEC är även en rekommenderar vaccination.

Vistas i Kina länge

Du hittar många mottagningar som kan hjälpa dig med vaccination inför kinaresan i Stockholm. Om du ska vistas en längre tid i landet till exempel om du ska backpacka eller volontärarbeta eller bosätta dig i Kina så rekommenderas det att du även ser till att du ha vaccination mot tyfoid, japansk encefalit samt TBE. TBE finns enbart i norra delen av landet men om du ska vara i naturen under sommarhalvåret så är det bra att vara vaccinerad mot TBE. I vissa specifika områden i Kina så kan det vara bra att vara skyddad mot malaria. Då äter du så kallat profylax som skyddar dig under den tid du tar tabletterna. Andra sjukdomar som sprids via myggor finns i Kina så det är alltid bra att skydda dig mot myggor med hjälp av saker som myggmedel och myggnät.

Via denna sida finns information om vaccin samt möjlighet att boka tid.