Flexibiliteten och skalbarheten med att hyra ssk

Inom hälso- och sjukvården är personalen en av de viktigaste resurserna och mest kritiska komponenterna när det kommer till att erbjuda en effektiv och högkvalitativ vård. En av de frågor som har diskuterats allra mest på senare tid är användningen av bemanningsföretag för att täcka gapet mellan behovet av sjuksköterskor och tillgången på sådana. I den här artikeln fokuserar vi på två goda skäl att hyra ssk via ett bemanningsbolag: flexibiliteten och skalbarheten.

Flexibelt att hyra ssk via ett bemanningsföretag

Som arbetsgivare är flexibiliteten i att hyra ssk via ett bemanningsföretag lockande utifrån två faktorer:

  • Det kortsiktiga behovet. Vårdgivare står ständigt inför utmaningar såsom tillströmningen av patienter med akuta tillstånd samt säsongsbunden efterfrågan och oväntad personalbrist. Genom att hyra in sjuksköterskor via ett bemanningsföretag kan man som arbetsgivare snabbt anpassa sig till dessa förändrade förhållanden.
  • De specialiserade färdigheterna. Bemanningsföretag har ofta ett stort stall av kvalificerade sjuksköterskor med olika specialiseringar och kompetenser. Det är därmed möjligt för vårdgivare att snabbt hitta en lämplig ersättare med rätt kompetens. Detta kan vara tidskrävande och komplicerat att göra genom traditionell rekrytering.

Skalbarheten gör det möjligt att anpassa tjänsten efter behovet

Den andra faktorn som vi vill lyfta fram är skalbarheten:

  • Möjligheten att skala upp. I tider av ökad efterfrågan kan bemanningsföretag snabbt förse en vårdgivare med det efterfrågade antalet sjuksköterskor. Det är särskilt attraktivt att hyra ssk i samband med en pandemi eller en lokal hälsokris, men även i andra fall. Genom att göra detta kan man minska belastningen på den ordinarie personalen och upprätthålla en hög vårdkvalitet.
  • Möjligheten att skala ner. Om en vårdgivare genomgår en tid av låg tillströmning av patienter kan användandet av bemanningsföretag minska de fasta kostnaderna till följd av en överanställning. Det är nämligen möjlighet att skala ner tillgången på sjuksköterskor på samma sätt som man snabbt och enkelt kan skala upp antalet sådana. Detta utan att behöva genomföra långsiktiga förändringar, som att säga upp personal.

Så även om det finns risker att beakta ger den ökade anpassningsförmågan en unik fördel. Därför väljer många vårdgivare sig till bemanningsföretag för att bättre möta såväl kort- som långsiktiga behov av vård.