Faror med pantsättning

Faror med pantsättning

Att köpa en bostadsrätt och bli medlem i en bostadsrättsförening har flera fördelar. Bostadsrättsföreningar är därför väldigt attraktiva på bostadsmarknaden. Men man måste tänka på några saker innan man köper fastigheten och det finns flera punkter man måste kontrollera, både hos den enskilda bostaden och själva föreningen. En av dessa saker är om bostaden är pantsatt. Här förklarar vi vad et betyder och vilka faror det finns med det!

Pantsättning registreras

När du tar lån med din bostadsrätt som säkerhet sker det genom att bostadsrätten blir pantsatt. Pantsättningen sker mellan dig som bostadsrättshavare och långivaren, till exempel en bank. Den innebär att banken har rätt till betalning ur bostadsrätten föra alla andra, inklusive de andra medlemmarna i bostadsrättsföreningen. Panträtt har de långivare som du pantsätter bostadsrätten till, till exempel en bank.

Pantsättningen bör vara skriftlig. Den blir giltig mot andra fordringsägare när panthavaren underrättar föreningen om att bostadsrätten pantsatts. När föreningen får en sådan underrättelse ska föreningen göra en anteckning i lägenhetsförteckningen. Om pantsättningen inte registreras gäller inte pantsättningen lagligt. Dessutom är registreringen en form av att låta de andra medlemmarna och boenden få veta vad som gäller för bostaden. Föreningen har rätt att ta ut en pantsättningsavgift för sitt arbete vid pantsättningen och registreringen, om stadgarna anger det. Avgiften får högst vara en procent av prisbasbeloppet.

Om du inte betalar de lån som ligger till grund för pantsättningen kan panthavaren begära utmätning. Detta innebär att bostadsrätten säljs genom försäljning som du som ägare inte kan bestämma över. Långivaren har makten. När din bostadsrätt är pantsatt kan långivaren alltså känna sig ganska säker på att du sköter ditt lån, annars förlorar du din bostad.

Köpa en bostadsrätt – kolla registret!

Om du tänker köpa en bostadsrätt är det viktigt att kolla i registret där pantsättningarna i förening står. Det är nämligen så att man kan sälja sin bostadsrätt trots att man har pantsatt den. Om man har pantsatt sin bostadsrätt förblir den pantsatt även om man säljer den. Panthavaren kan begära utmätning av bostadsrätten trots att den bytt ägare. Det är därför mycket viktigt att köparen kontrollerar om bostadsrätten är pantsatt.

Det framgår av föreningens lägenhetsförteckning (det så kallade registret) om en bostadsrätt är pantsatt. Om man har hjälp av en mäklare vid köpet kontrollerar hen detta och sett till att lånen blev lösta i samband med bytet av ägaren. Du kan naturligtvis själva kontrollera registret, men det behövs oftast professionell hjälp i form av en mäklare eller en jurist för att kunna lösa upp pantsättningen och lånet.

Kalkylera för verksamheten

Som köpare av en bostadsrättslägenhet finns uppenbart fog för vidare genomgång av föreningens ekonomi. Detsamma gäller om man är i färd med att förvärva en mindre hyresfastighet. Faktum är att det finns en rad likheter mellan dessa båda. Huvudfokus bör vara att en ekonomisk kalkyl tagits fram vilken går ut på att verksamheten skall bära sig själv. Om det är allt för stora panter eller lån tagna, kan omständigheter och ränteförändringar äventyra verksamheten som sådan. För den som blivit fastighetsägare är det ödesdigert för verksamheten. Har man istället köpt in sig i en förening som inte bär sig kan effekterna vara kännbara. Läs mer om fastighetsägande och ekonomi här.