Från Onlinelistan.com till Wikipedia

Svensktnaringsliv.se är en av de domäner som är registrerade på Onlinelistan.com. För den som vill läsa mer om organisationen finns Wikipedia och självklart organisationens egen hemsida. Vilken informationskanal som är bäst beror på hur sammanfattande information som efterfrågas.

För de som inte vill besöka organisationens hemsida och ta del av all information finns webbplatser som ger en sammanfattande bild av organisationen och dess verksamhet.

Onlinelistan.com

Onlinelistan.com har sitt ursprung i en av Sveriges första länklistor. Med andra ord en hemsida med länkar till webbsidor inom en rad olika områden. Dessa är alltid granskade innan så att länken verkligen går till en seriös hemsida.

Under internets ”begynnelse” i Sverige var det nämligen svårt att hitta relevant information och sökmotorerna var långt ifrån så utbyggda som de är idag. Lösningen blev därmed att gå till en länklista och söka via bransch eller område och därefter klicka på någon av de webbadresser som fanns tillgängliga.
Idag används däremot Onlinelistan.com till ett lite annat syfte. Företag, organisationer och privatpersoner kan fortfarande registrera sig men det är få som använder länklistor för att hitta relevant information längre. Istället är det snarare för att få ökad synlighet på Google som länkarna skapas på dessa sidor.
Presentationen av Svenskt Näringsliv på Onlinelistan.com är mycket kort och består bara av en enda mening.

Wikipedia

Wikipedia är för många den självklara vägen till kunskap. Detta förutsatt att sammanfattande fakta önskas om något. De flesta artiklar på Wikipedia är mycket strukturerade och lätta att få en överblick på. Artikeln om Svenskt Näringsliv är uppdelad i sektioner:

  • Allmänt
  • Ordförande
  • Verkställande direktörer
  • Medlemsorganisationer
  • Verksamhet som är finansierad av organisationen
  • Referenser

En av de största fördelarna med Wikipedia som kunskapskälla är att det mycket ofta finns länkar till närliggande artiklar. Där olika verksamheter som är finansierade av Svenskt Näringsliv presenteras finns exempelvis länkar till nästan samtliga av dessa. Det går därmed att klicka på exempelvis ”Ekonomifakta” och läsa om detta projekt. På så vis blir det även lättare att få en överblick över Svenskt Näringslivs verksamhet, vad de stödjer eller läsa biografier av tidigare ordföranden.

En annan fördel med Wikipedia är dess öppenhet. Vem som helst kan skapa konto och ändra i den befintliga texten. Därmed blir det inte en enda central part som kan bestämma över vilken information som ska vara tillgänglig.