Guldexperten listar sina fördelar

Guldexperten är ett av de företag i Malmö som köper och säljer guld. På dess hemsida listar företaget deras största fördelar vilka presenteras nedan. (Det finns även andra guldhandlare både i Malmö och online. Denna text bör enbart ses som exempel på vilka fördelar som guldbutiker kan ha vilket gör det enklare för kunder att jämföra dem)

Prisgaranti

Om en kund hittar ett bättre pris hos en konkurrent (vid försäljning av guld till Guldexperten) kommer företaget att matcha detta pris. Som med alla prisgarantier finns villkor som måste vara uppfyllda för att prisjämförelsen ska bli så korrekt som möjligt. Företaget anger att de som är intresserade av deras prisgaranti ska kontakta dem för mer information.

Gratis värdering

Guldexperten erbjuder gratis värdering av kundernas guld. Detta är däremot inte något unikt då de allra flesta butiker inom denna bransch erbjuder denna service. Som kund bör man däremot alltid se på den totala kostnaden som kan uppstå. Många onlinebutiker erbjuder exempelvis också fri värdering och fri frakt till företaget. Men om kunden inte är nöjd med värderingen kan det vara kunden som måste betala returfrakten. De som däremot går in i en fysisk butik undviker dessa extrakostnader.

Försäkrade paket

I likhet med många andra onlinebutiker erbjuder Guldexperten gratis och försäkrade ”guldpåsar”. Det är påsar som privatpersoner och företag och kan beställa hem och lägga ädelmetaller i och därefter skicka tillbaka för värdering och eventuell försäljning. Dessa är även försäkrade under hela försändelsen.

Service hos Guldexperten

Guldexperten har både verksamhet i butiker i Malmö samt online. Även om det är möjligt att ringa och maila företaget samt skicka in i guldpåsar så är det många som väljer att gå in i butiken. Detta för att få en mer personlig service. För många innebär det en större trygghet att få detta bemötande och dessutom blir det lättare att titta på smycken och liknande där estetiken är en stor del av dess värde.

Tre dagars ångerrätt

Alla som säljer guld till Guldexperten har tre dagars ångerrätt. Det går därmed att komma till dem och köpa tillbaka exakt samma föremål inom dessa dagar.

Säkerhet

Företaget har hög säkerhet genom exempelvis:

  • Registrering hos Polisen och Bolagsverket
  • Betalning via faktura, delbetalning, banköverföring och kort
  • Lång erfarenhet av branschen och goda omdömen på internet

Varför spara i räntefonder istället för i aktiefonder?

När det är lite skakigt på börsen är det naturligt att man som investerare letar efter alternativ, och då ligger räntefonder nära till hands. Men alla dessa fonder är inte lika och därför är det viktigt att vara medveten om skillnaderna. Här berättar vi varför du bör spara i räntefonder istället för i aktiefonder eller andra tillgångsslag.

Skillnaden mellan aktiefonder och räntefonder

De allra flesta småsparare är välbekanta med aktiefonder och vet vad dessa innebär. Det är helt enkelt fonder som investerar i enskilda aktier och sätter ihop en aktieportfölj bestående av ett antal sådana värdepapper. Däremot är det inte alls lika många sparare som vet exakt vad en räntefond placerar i för tillgångar.

Till att börja med finns det både långa och korta räntefonder. Skillnaden mellan dessa är att en kort räntefond är en fond som investerar i värdepapper med en löptid upp till ett år typiskt sett. En lång räntefond är istället en fond som investerar i lite längre statsobligationer och andra typer av värdepapper, d.v.s. med längre än ett års löptid.

Nuförtiden finns det till och med eviga obligationer på marknaden. Det finns alltså ingen direkt gräns för hur länge man kan låna ut pengar. Men de flesta försöker ha en räntebindningstid på upp till fem år ungefär.

Räntefonder innehåller i grund och botten tre olika risknivåer:

  • Statsobligationer
  • Bostadsobligationer
  • Företagsobligationer

Det vanligaste värdepappret som räntefonder placerar i är statsobligationer men i dagens lågränteklimat har dessa blivit mindre intressanta då det just nu är svårare att skapa en god avkastning med sådana obligationer. Detta är väldigt relevant för dig som investerare då det är viktigt att förstå skillnaden i risk mellan olika slags obligationer. Det medför i regel en högre risk att låna ut pengar till en stat än till ett företag.

Så varför spara i räntefonder?

Så varför spara i räntefonder när även denna typ av investering medför en risk? Är det inte bättre att köpa andelar i aktiefonder?

Generellt sett ger aktiefonder en högre avkastning än räntefonder över tid. Men under korta perioder är aktier ofta mer volatila än obligationer. Därför anses räntefonder vara en lite mindre riskfylld placering.

Förvalta ditt kapital med private banking

Förvalta ditt kapital med private banking

De flesta banker erbjuder tjänster inom private banking med det finns även fler aktörer med spetskompetens på denna marknad. För dig som har ett stort kapital så räcker ofta inte de vanliga banktjänsterna utan du behöver professionell rådgivning och en personlig rådgivare som hjälper dig att lägga upp en strategi för ditt kapital.

Du som har kapital eller en förmögenhet som du vill förvalta ska med fördel kika in private banking. Förutom förvaltning så kan det kan handla om att du behöver tjänster som till exempel finansiell planering, utlandsinvesteringar, juridiska frågor eller skatterådgivning. När det kommer till private banking så är ofta inte de ordinarie banktjänster tillräckliga. Du kommer att behöva en professionell och flexibel kapitalförvaltning där både trygghet och spets är i fokus. Förutom att private banking innebär förvaltning av ditt kapital så får du även tillgång till kompetent personlig rådgivning. Du får en personlig rådgivare som lägger upp en strategi utifrån en eller flera tjänster inom private banking. För att du ska lyckas med dina placeringar är tillgänglighet oerhört viktigt. Därför är det viktigt att din rådgivare finns tillgänglig när du behöver hen. Private banking handlar om allt från placeringar, pension och andra trygghetslösningar. Du kan även få hjälp med tjänster som diskretionär förvaltning eller försäkringar.

En personlig rådgivare inom private banking

Privatpersoner, företag eller stiftelser kan alla ha nytta av tjänster inom private banking. Du får en rådgivare som har massor av erfarenhet av att hantera kunder med kapital och som kan hantera fe flesta frågor som vanligtvis kommer upp. Denna rådgivare är även del av ett team där det finns expertis från många olika områden som kommer dig till gagn. Oavsett vad just du har för specifika behov och önskemål så finns det en expert som kan hjälpa dig att uppnå dina mål. Din rådgivare som har ansvar för din värdepapperportfölj står i kontakt med din personliga rådgivare som bevakar dina intressen. Inom private banking finns det möjlighet att få en individuellt anpassad kapitalförvaltning som är upplagd enligt dina specifika behov. Du som har kapital att förvalta bör definitivt leta upp ett företag som erbjuder tjänster inom private banking som passar just dina specifika önskemål och behov.

Om värdepappersbelåning

Belåning av värdepapper innebär att man belånar delar av sin aktieportfölj för att kunna köpa fler aktier. Detta är speciellt vanligt efter att kursen har gått ned en hel del och om man tror att den snabbt kommer att gå upp igen. På så vis kan värdepappersbelåning skapa möjligheter till snabba vinster. Värdepappersbelåning medför dock mycket höga risker eftersom aktierna faktiskt köps med lånade pengar. Andelen av sina värdepapper som man få belånade brukar ligga på max 80%. De nya aktierna får sedan i sin tur belånas på 80% och det går att skapa en hävstångseffekt som kan ge stora vinster, men även stora förluster. Om det skulle uppstå en situation när man inte kan betala tillbaka lånet man tagit med sina värdepapper som säkerhet så kan låneinstitutet eller banken sälja av dessa för att på så vis få tillbaka sitt kapital.

Värdepappersbelåning eller Aktielån?

Värdepappersbelåning innebär att man använder sina egna värdepapper som säkerhet vid ett lån för att köpa fler värdepapper, exempelvis aktier. Detta är stor skillnad mot att låna någon annans värdepapper, oftast företags eller fonders, för att använda i så kallad blankning. Blankning betyder att att man säljer lånade aktier med avsikten att köpa tillbaka dem när kursen är lägre och på så vis tjäna pengar på att kursen går ned.

Synliga effekter av värdepappersbelåning

De klara fördelar som finns i att belåna sina värdepapper är att det ger en större frihet att snabbt kunna investera i möjligheter som man annars inte skulle ha kapital för. Man kan belåna de flesta värdepapper som man har i sin portfölj och trots de höga riskerna som belåning innebär så finns det även en chans för höga belöningar. Man har även en större möjlighet till att få låna pengar av banken eftersom ens värdepapper är säkerheten. Det är, trots de höga riskerna, fortfarande bättre än att belåna andra saker, som bilen eller huset.