Varför spara i räntefonder istället för i aktiefonder?

När det är lite skakigt på börsen är det naturligt att man som investerare letar efter alternativ, och då ligger räntefonder nära till hands. Men alla dessa fonder är inte lika och därför är det viktigt att vara medveten om skillnaderna. Här berättar vi varför du bör spara i räntefonder istället för i aktiefonder eller andra tillgångsslag.

Skillnaden mellan aktiefonder och räntefonder

De allra flesta småsparare är välbekanta med aktiefonder och vet vad dessa innebär. Det är helt enkelt fonder som investerar i enskilda aktier och sätter ihop en aktieportfölj bestående av ett antal sådana värdepapper. Däremot är det inte alls lika många sparare som vet exakt vad en räntefond placerar i för tillgångar.

Till att börja med finns det både långa och korta räntefonder. Skillnaden mellan dessa är att en kort räntefond är en fond som investerar i värdepapper med en löptid upp till ett år typiskt sett. En lång räntefond är istället en fond som investerar i lite längre statsobligationer och andra typer av värdepapper, d.v.s. med längre än ett års löptid.

Nuförtiden finns det till och med eviga obligationer på marknaden. Det finns alltså ingen direkt gräns för hur länge man kan låna ut pengar. Men de flesta försöker ha en räntebindningstid på upp till fem år ungefär.

Räntefonder innehåller i grund och botten tre olika risknivåer:

  • Statsobligationer
  • Bostadsobligationer
  • Företagsobligationer

Det vanligaste värdepappret som räntefonder placerar i är statsobligationer men i dagens lågränteklimat har dessa blivit mindre intressanta då det just nu är svårare att skapa en god avkastning med sådana obligationer. Detta är väldigt relevant för dig som investerare då det är viktigt att förstå skillnaden i risk mellan olika slags obligationer. Det medför i regel en högre risk att låna ut pengar till en stat än till ett företag.

Så varför spara i räntefonder?

Så varför spara i räntefonder när även denna typ av investering medför en risk? Är det inte bättre att köpa andelar i aktiefonder?

Generellt sett ger aktiefonder en högre avkastning än räntefonder över tid. Men under korta perioder är aktier ofta mer volatila än obligationer. Därför anses räntefonder vara en lite mindre riskfylld placering.