Räkna på räntekostnaden på ett företagslån

Inför att ett företagslån tecknas är det genomtänkt att beräknas kommande räntekostnad samt månadskostnad. Detta för att kunna planera kommande kostnader i budgeten.

Räkna på räntan

Att räkna ut den årliga räntekostnaden på ett företagslån sker på följande sätt:

 • Omvandla räntan till decimalform
  Om räntan är 4 % innebär det i decimalform 0,04. Är nivån på 4,5% blir det 0,045.
 • Multiplicera lånebeloppet med räntan
  Andra steget är att multiplicera totalt lånebelopp med gällande räntesats. Om ett företagslån tecknas på 50 000 kronor och räntan är på 8 % blir det följande formel:
  50 000 kr * 0,08 = 4000 kronor
 • Dividera med 12
  För att beräknas räntekostnaden per månad divideras den årliga kostnaden med 12. I detta fall blir det alltså 4000/12 = 333 kronor.

Detta lån kommer därmed att kosta företaget 333 kronor per månad. Detta utöver eventuell amortering. Sker betalning per kvartal kan månadsräntekostnaden multipliceras med 3. I detta fall innebär det en kvartalskostnad på 999 kronor.

Amortering på företagslån

Utöver ränta sker en amortering varje månad eller en gång per kvartal. Detta räknas inte som en kostnad för företaget eftersom det enbart är återbetalning av lånat belopp. Däremot behöver företaget ha en budget som innebär att det finns likvida medel att betala den löpande amorteringen. Hur stor amorteringen blir per månad beror på lånebeloppets storlek samt amorteringstid.

Räkneexempel

Ett företagslån tecknas på 100 000 kronor och med en ränta på 5%. Företaget väljer en amorteringstid på 5 år och behöver därmed betala ca 2084 kronor per månad. Den totala kostnaden (ränta) som betalas under dessa 5 år är ca 12 700 kronor. Ett annat företag väljer också att låna 100 000 kronor. Även detta lån har 5 % i ränta. Men istället för 5 år väljs en amorteringstid på 3 år. Då kommer den totala månadsbetalningen att bli ca 3200 kronor. Efter dessa 3 år har företaget betalat totalt 7 700 kronor i ränta.

Som visas ovan innebär alltså en snabbare amorteringstid högre månadsbetalning men en totalt lägre kostnad. Det kan vara lockande att välja längre amorteringstid på ett företagslån för att därmed få ner totala summa som måste betalas varje månad men det innebär alltså en högre totalkostnad i längden. De flesta kreditbolag som erbjuder företagslån har uträknare på sin hemsida där det går att testa sig fram med lånebelopp, ränta och amorteringstid.