Bodelning vid dödsfall – så gör man

Med ett bodelningsavtal kan man befoga svåra juridiska och ekonomiska frågor mellan två parter när det kommer till skilsmässa eller dödsfall. Det kan vara bra att skriva ett avtal för att nå ett samförstånd och få klarhet i hur egendom och tillgångar bör delas upp.

När man upprättar bodelning vid dödsfall mellan makar omfattas all egendom som inte är individuell egendom. För gifta par är det obligatoriskt att bodelning sker, det kan vara bra att ta hjälp av en jurist för att ta reda på vad egendom och andra tillhörigheter är värda. När en person i äktenskapet dör tar den efterlevande make/maka och dödsbodelägare hand om dödsboendet, både tillgångar och eventuella skulder. Dödsbodelägare kan ha rätt till delar av tillgångarna genom arv eller testamente och resterande lämnas till maka eller make.

Ta hand om tillgångar efter dödsbo

Om den avlidne var gift fördelas tillgångarna mellan efterlevande make eller maka tillsammans med eventuell dödsbodelägare. Dödsbodelägare kan vara make/maka, sambo, släktingar eller testamentstagare. Om man inte kan komma överens om uppdelningen av resurserna kan man anlita en boutredningsman. Innan bodelningen är utförd kan inget arv delas ut, det genomförs efter att bodelning utförts.

Bra att veta inför bodelning:

 • För att bodelningen ska kunna utföras krävs en bouppteckning som visar på den bortgångnas tillgångar och skulder
 • Bouppteckning behövs också för att visa på vilka som kan kräva arv
 • Om endast en dödsbodelägare finns behövs ingen bodelning
 • För gifta par och registrerade partnerskap avser samma regler
 • Som sambo kan man begära bodelning men är inte nödvändigt

Bra att utföra vid bodelning efter dödsfall

De som ansvarar efter en bortgång av en närstående är dödsbodelägare, dessa kan tillsammans hjälpas åt att hantera dödsboet. Man behöver till exempel komma överens om vad som behöver genomföras så som att se över räkningar, avsluta konton eller ta hand om värdepapper, man brukar ofta behöva ordna med begravning och kontakta banker efter bortgång. Om skulder eller räkningar finns och tillräckligt med pengar finns hos den avlidne går det att använda dessa pengar för att betala av skulderna. De flesta bankerna har även rutiner kring hantering av dödsbon, men ofta kräver man att pengarna inte används förrän en månad efter bouppteckningen genomförts.

Från Onlinelistan.com till Wikipedia

Svensktnaringsliv.se är en av de domäner som är registrerade på Onlinelistan.com. För den som vill läsa mer om organisationen finns Wikipedia och självklart organisationens egen hemsida. Vilken informationskanal som är bäst beror på hur sammanfattande information som efterfrågas.

För de som inte vill besöka organisationens hemsida och ta del av all information finns webbplatser som ger en sammanfattande bild av organisationen och dess verksamhet.

Onlinelistan.com

Onlinelistan.com har sitt ursprung i en av Sveriges första länklistor. Med andra ord en hemsida med länkar till webbsidor inom en rad olika områden. Dessa är alltid granskade innan så att länken verkligen går till en seriös hemsida.

Under internets ”begynnelse” i Sverige var det nämligen svårt att hitta relevant information och sökmotorerna var långt ifrån så utbyggda som de är idag. Lösningen blev därmed att gå till en länklista och söka via bransch eller område och därefter klicka på någon av de webbadresser som fanns tillgängliga.
Idag används däremot Onlinelistan.com till ett lite annat syfte. Företag, organisationer och privatpersoner kan fortfarande registrera sig men det är få som använder länklistor för att hitta relevant information längre. Istället är det snarare för att få ökad synlighet på Google som länkarna skapas på dessa sidor.
Presentationen av Svenskt Näringsliv på Onlinelistan.com är mycket kort och består bara av en enda mening.

Wikipedia

Wikipedia är för många den självklara vägen till kunskap. Detta förutsatt att sammanfattande fakta önskas om något. De flesta artiklar på Wikipedia är mycket strukturerade och lätta att få en överblick på. Artikeln om Svenskt Näringsliv är uppdelad i sektioner:

 • Allmänt
 • Ordförande
 • Verkställande direktörer
 • Medlemsorganisationer
 • Verksamhet som är finansierad av organisationen
 • Referenser

En av de största fördelarna med Wikipedia som kunskapskälla är att det mycket ofta finns länkar till närliggande artiklar. Där olika verksamheter som är finansierade av Svenskt Näringsliv presenteras finns exempelvis länkar till nästan samtliga av dessa. Det går därmed att klicka på exempelvis ”Ekonomifakta” och läsa om detta projekt. På så vis blir det även lättare att få en överblick över Svenskt Näringslivs verksamhet, vad de stödjer eller läsa biografier av tidigare ordföranden.

En annan fördel med Wikipedia är dess öppenhet. Vem som helst kan skapa konto och ändra i den befintliga texten. Därmed blir det inte en enda central part som kan bestämma över vilken information som ska vara tillgänglig.

Så går ett stambyte i Stockholm generellt sett till

Ett stambyte i Stockholm utförs med cirka 30-60 års mellanrum. En vanlig missuppfattning är att det enbart är rörstammarna som innefattas av arbetet. Det är dock fler saker som behöver bytas ut än enbart dessa. För som du säkert känner till är det kutym att hela badrummet renoveras när arbetarna ändå är i farten.

Detta beror på att badrummet ändå påverkas av arbetet. Det är nämligen i detta rum man gräver fram de rörstammar som leder till och från bland annat toaletten. Av denna anledning brukar fastighetsägaren ofta se till att renovera badrummet i samma veva som stammarna byts ut.

Därför kan du räkna med att dessa delar i badrummet byts ut i samband med stambytet:

 • Ytskikt
 • Kakel och klinkers
 • Toalett
 • Handfat
 • Elstigare
 • Dusch och/eller badkar

Men är ett byte av stammarna verkligen att föredra framför till exempel en relining?

När används relining istället för ett stambyte?

I vissa fall används relining (rörinfodring) som ett alternativ till ett stambyte. Detta kan vara en bra lösning om budgeten för arbetet är begränsad. Å andra sidan har lösningen en kortare livslängd än ett regelrätt byte av stammarna. Dessutom kan du inte nödvändigtvis räkna med att få ett nyrenoverat badrum om en rörinfodring görs istället.

För denna billigare lösning är förvisso lite lindrigare för dig som bor i lägenheten. Men detta har alltså även vissa nackdelar. När en relining sker grävs inte rören fram och byts ut – istället sprutas en plast in på insidan av rörstammarna. Detta gör att rören täcks invändigt med en plast som gör att rörsystemet tätas. Detta anses dock vara en sämre lösning än ett stambyte i Stockholm.

Ett stambyte i Stockholm ger nästan alltid ett nyrenoverat badrum

Till skillnad från en relining ger ett byte av stammarna i princip alltid dig som hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare ett nyrenoverat badrum. Resultatet av några veckors olägenhet är alltså ett nytt och fräscht badrum som är i bättre skick än tidigare. Detta är såväl trevligt som värdeskapande!

Detta är en anledning till att denna lösning uppskattas av många lägenhetsinnehavare. Dessutom är lösningen mer långsiktigt hållbar än en relining.

Bättre att hyra byggnadsställningar i Vänersborg

Det kan komma en tid då du tillfälligt är i behov av en byggnadsställning. Denna tillfälliga konstruktion med sammansatta stålstänger, stegar och plana bryggor ger en ställning med olika våningar. Den skapar ett slags yttre skal som arbetare kan använda för att få åtkomst till utsidan av en byggnad. Men när du ska renovera eller bygga finns det stora fördelar med att hyra byggnadsställningar i Vänersborg istället för att köpa sådana.

När du planerar införskaffandet av ställningar till ditt kommande projekt behöver du nämligen ta hänsyn till vissa faktorer:

 • Hur varaktigt är projektet och länge kommer du behöva byggnadsställningarna?
 • Kommer ni verkligen använda ställningarna tillräckligt mycket under deras livslängd för att det ska vara värt att köpa dem?

Då bör du köpa respektive hyra ställningar

Om svaret på den andra frågan ovan är nej gör du sannolikt bäst i att hyra byggnadsställningar i Vänersborg istället för att köpa! Att göra denna avvägning är dock ett viktigt beslut och en fin balansgång. Du behöver väga in såväl fördelarna som nackdelarna med de bägge alternativen.

Men generellt sett är kostnaden för att köpa ställningar inte riktigt värt vad du får ut av dem. Ofta är det en bättre idé att hyra. Du skulle ju till exempel inte köpa ett släp till bilen bara för att kunna köra din soffa till tippen! Om du däremot hade tänkt använda släpet betydligt oftare hade saken kommit i ett annat ljus…

Uppsidan med att hyra byggnadsställningar i Vänersborg

Fördelarna med att hyra byggnadsställningar i Vänersborg inkluderar att det är:

 • Tryggt för arbetarna
  En byggnadsställning är ibland mer eller mindre en nödvändighet. Säkerheten för de arbetare som ska arbeta på byggnaden blir nämligen betydligt högre med en sådan.
 • Smidigt för dig
  Det finns betydande fördelar med att specifikt hyra en ställning istället för att köpa en sådan. Ett ägande medför nämligen helt andra utmaningar när det kommer till underhåll och förvaring
 • Få hjälp vid behov
  En annan fördel med att hyra är att du kan få hjälp av uthyraren. Det är aldrig fel att ha en trygg hand i form av en expert att hålla i om det skulle behövas!

Är det värt att anlita flyttfirma när man flyttar?

Flyttfirmor, uthyrare av lastbilar samt uthyrare av förrådsutrymmen är allesammans till hjälp när vi ska flytta. Alla dessa leverantörer kan hjälpa till med olika delar av leveranskedjan när vi ska lagra och/eller flytta vårt bohag från en plats till en annan. Men är det värt att anlita flyttfirma när man flyttar eller är det bara bortkastade pengar att göra detta?

Svaret på denna fråga är förstås komplext och beror bland annat på hur mycket arbete du själv vill behöva utföra. Är du beredd att göra alla de tunga lyften eller vill du få hjälp med att flytta dina saker? Vill du själv köra en hyrd lastbil med ditt bohag från din nuvarande bostad till nästa? Detta är två frågor som du bör besvara när du står i valet och kvalet och är i flyttagen.

Det är viktigt att du gör ett val som passar din budget. Nedan belyser vi några betydande fördelar med att ta hjälp av en flyttfirma jämfört med att flytta själv.

Därför är det en bra idé att anlita en flyttfirma

Professionella flyttfirmor har flyttgubbar och -kvinnor som har till yrke att flytta bohag. De kan hjälpa dig med allt möjligt i samband med flytten. Till exempel kan du betala dem för att packa ner dina tillhörigheter samt för att flytta dessa mellan punkt A och punkt B. De kan också nyttjas för att packa upp ditt bohag i din nya bostad.

Det kostar såklart en slant att anlita en flyttfirma. Å andra sidan finns det också många fördelar med att göra detta.

Fördelarna inkluderar att:

 • Du inte behöver göra allt jobb i samband med flyttdagen.
 • Flyttgubbarna hjälper dig med de tunga lyften.
 • Du kan beställa diverse tilläggstjänster om du så önskar.

Till nackdelarna hör framför allt att:

 • Du tvingas förlita dig till flyttfirman och dess tidslinje för flytten.
 • Flytten ligger inte längre till fullo i dina händer utan du är beroende av andra.
 • Det kostar mer att ta professionell hjälp jämfört med att själv flytta bohaget.

I slutändan behöver du alltså fundera över vilket alternativ som är bäst för dig!

Allt som är värt att veta om BDT-vatten

BDT-vatten (gråvatten) utgör den större delen av avloppsvattnet i ett hushåll. Detta sett till den totala volymen av detta avloppsvatten jämfört med så kallat svartvatten. Såväl föroreningar som näringsämnen förekommer i högre utsträckning i toalettavfallet (svartvattnet).

Med det sagt är det faktiskt stor skillnad på BDT vatten och avloppsvattnet från toaletten på mer än enbart detta sätt. De skiljer sig nämligen åt på bland annat följande punkter:

 • Vattenmängd
 • Smittämnen
 • Växtnäringsämnen

Just BDT-vatten innehåller framför allt en betydligt större mängd vatten. Ditt gråvatten innehåller i regel uppemot 75-90 % vatten medan toalettavfallet består av blott 5-25 % vatten. Dessutom innehåller gråvattnet en större mängd organiskt material. Svartvattnet är dock rikare på såväl näring som smittämnen.

Vilka mer skillnader finns det mellan dessa bägge sorts avloppsvatten, kanske du undrar? Läs vidare så ska vi dela med oss av fler intressanta fakta kring gråvatten och svartvatten!

Det finns även risker med BDT-vatten

Som vi redan har nämnt, och som du säkert redan visste, är avloppsvattnet från toaletten (svartvattnet) mer förorenat än gråvatten. Men även BDT-vatten har vissa risker för bland annat miljö och för vår hälsa.

När det kommer till den miljömässiga aspekten brukar man dela in dessa i tre kategorier när vi pratar om gråvatten:

 • Organiska ämnen (BOD). Organiskt material som bryts ner är syrekrävande. Därför kan vatten som är rikt på BOD vara dåligt syresatt. Men det största potentiella problemet med organiskt material i gråvatten är att det kan täppa igen ditt avloppssystem och orsaka en otrevlig odör. BDT-vatten som är obehandlat eller som inte har renats tillräckligt och som når dricksvattentäkter kan dessutom försämra kvaliteten på dricksvattnet. Detta på grund av just det organiska materialet i vattnet.
 • Tungmetaller. BDT-vatten kan innehålla tungmetaller. Ofta kommer dessa ämnen från städning, matavfall eller tvättvatten. Faktum är att förekomsten av tungmetaller vanligtvis är högre i gråvatten än i svartvatten. Tungmetallerna kan förstås vara väldigt skadliga för miljön om de når ut till dricksvattentäkter och liknande.
 • Näringsämnen. En annan miljömässig föroreningsrisk med gråvatten har att göra med vattnets näringsämnen. Framför allt syftar vi då på förekomsten av kväve och fosfor. Ett normalhushåll genererar tillräckligt mycket fosfor varje år genom sitt BDT-vatten att mängden ska motsvara 0,25 hektars åkermarks avrinning.

3 goda skäl att lyssna på föreläsare i medieträning

Vill du kunna framhäva dig bättre i medier och få bättre medietäckning för ditt företag? I dagens mediebrus är det viktigt att du regelbundet ses och hörs i medier. Därför finns det flera goda skäl att lyssna på en föreläsare i medieträning och fördjupa dina insikter i ämnet.

Journalister är nämligen alltid på jakt efter intressanta och spännande berättelser som de kan anpassa utifrån sin målgrupp av läsare, tittare eller lyssnare. Och när du gör dig tillgänglig för kommentarer i massmedia positionerar du dig själv på ett sätt som gör att du märks av. Den breda massan ser och hör dig och noterar vad du och ditt företag har att säga.

Av denna anledning kan det vara guld värt att lyssna på en föreläsare som kan detta med medier och medieträning. Nedan går vi igenom tre av fördelarna med att göra just detta.

Därför bör du lyssna på en föreläsare om medier och medieträning

Dessa är tre starka skäl att göra detta:

 • Du minskar risken för att citeras på ett felaktigt sätt. Om du låter dig intervjuas utan att vara förberedd och ha ett tydligt utformat budskap kommer du troligtvis misslyckas. Risken är då stor att du antingen säger fel saker eller att du citeras på ett inkorrekt sätt. Genom att lära dig mer om medier och medieträning kan du minimera risken för att detta sker. Du bör därför lyssna på en föreläsare som kan det här med tydlig och effektiv kommunikation.
 • Med bättre förberedelser kan du ta kontroll över intervjuer. En intervju går allt som oftast till så att en journalist ställer frågor till dig. Men trots detta kan du fortfarande ta över taktpinnen och ta kontrollen över intervjun. Du kan ge journalisten tydliga svar och styra diskussionen i den riktning som du önskar. Detta är en viktig kunskap som du enklast kan lära dig genom medieträning.
 • Du lär dig att utforma tydliga budskap som når ut till målgruppen. Tydlig och effektiv kommunikation är A och O när du intervjuas i media. Du vill få fram det som du ska säga på ett sätt som gör att det når ut till din målgrupp. Budskapet bör dessutom fokusera på fördelarna med din tjänst eller produkt. Om du inte redan har koll på detta gör du bäst i att ta in en föreläsare som är expert på intervjuteknik.

Så väljer du den bästa hemförsäkringen för dig

En hemförsäkring är en försäkring som alla bostadsägare och lägenhetsinnehavare bör ha. Denna försäkring täcker vanligtvis händelser såsom att tillhörigheterna förstörs i en brand eller försvinner i samband med en stöld. Den kan även täcka vissa juridiska kostnader samt utgifter kopplade till resor. Men vilken är då den bästa hemförsäkringen av alla de som finns att välja mellan på dagens försäkringsmarknad?

För att hitta den bästa försäkringen för din specifika situation behöver du jämföra alternativen. Det är inte säkert att den hemförsäkring som är bäst för någon annan är den rätta för dig. Nedan tipsar vi om vilka faktorer du bör kika på när du gör din jämförelse!

Faktorer att jämföra för att hitta den bästa hemförsäkringen

Det är viktigt att jämföra priserna på olika hemförsäkringar innan du väljer att teckna en sådan. Priset kan nämligen variera en hel del mellan olika försäkringsbolag. Detta även om försäkringarna ifråga ofta har relativt liknande villkor. Med det sagt är det extremt viktigt att du noggrant läser igenom villkoren innan du bestämmer dig för ett visst alternativ!

När du ska försöka välja den bästa hemförsäkringen av alla tillgängliga alternativ bör du framför allt kika på dessa faktorer:

 • Innehåll. Innehållet i försäkringen är A och O. Kontrollera därför vilka delar som ingår i de olika hemförsäkringar som du är intresserad av att jämföra.
 • Pris. Priset är naturligtvis också en viktig faktor. Detta är dessutom ett mått som många använder sig av för att jämföra försäkringsbolagen. Tänk dock på att du inte bara kan stirra dig blind på priset när du ska välja den bästa hemförsäkringen för just dig. Även innehållet och villkoren är två minst lika viktiga faktorer.
 • Villkor. Försäkra dig om att du noggrant har läst igenom villkoren för försäkringarna och förstått dessa. Om du inte är helt införstådd med villkoren för en försäkring bör du be försäkringsbolaget förtydliga vad som faktiskt gäller.
 • Kundnöjdhet. Kundnöjdhet och omdömen från befintliga och tidigare kunder är också någonting som du kan titta på när du jämför försäkringar. Tänk dock på att inte lägga alltför stor vikt vid de allra mest nöjda respektive missnöjda kunderna om deras omdömen inte känns representativa.

Nå ut till ännu fler

För att man som företag ska kunna hålla sig intressant och aktuellt för sina kunder behöver man ha en vass marknadsföring. Med hjälp av rimarketing.se kan man få hjälp att nå ut till en specificerad kundgrupp vid rätt tillfälle. Genom marknadsföringskampanjer, bra innehåll och copywriting kan företag nå nya höjder. Rimarketing.se har flera olika typer av tjänster som hjälper företag då de vill växa.

Olika marknadsföringstjänster

Rimarketing.se har flera olika tjänster som hjälper både stora och små företag att nå ut till sina kunder. Beroende på vad man behöver hjälp med finns lite olika tjänster och man kan boka möte för att få mer information. Tre av de mest populära tjänsterna är e-post marknadsföring, content marketing och copywriting.

 • E-post marknadsföring – Denna typ av marknadsföring vänder sig direkt till kunderna genom e-post. Genom denna typ av tjänst kan företag få hjälp med att skicka ut nyhetsbrev och information till sina kunder med en genomarbetad design och ett innehåll som skapar en relation till kunden.
 • Content Marketing – Genom att arbeta med SEO och artiklar kan man öka trafik till ett företags hemsida. Då ökar också chansen att nya kunder hittar ens företag.
 • Copywriting – Bra copywriting är A och O för ett företag som vill växa idag. Man kan på detta sätt hitta ett språk som passar företagets identitet och skapa bra texter som beskriver produkter och tjänster på ett proffsigt sätt.

Rimarketing.se garanterar resultat

Något mycket fördelaktigt med rimatering.se är att de arbetar efter resultatgaranti. Därför ska man som kund kunna se att deras tjänster faktiskt har fungerat, annars behöver man inte betala. På detta sätt är det en mycket säker tjänst att använda sig av.

Fördelar med rimarketing.se

Det finns en mängd fördelar med att använda sig av riktad och genomarbetad marknadsföring. Några av de tydligaste fördelarna som kommer genom rimarketings tjänster är att man skapar starkare relationer till sina befintliga och framtida kunder, att man ökar sin försäljning och att tjänsten genom sin resultatgaranti dessutom är riskfri. Om det inte fungerar betalar man heller ingenting, så därför finns ingen anledning att inte prova.

Därför bör du gå på vinprovning i Göteborg

Många av oss märker i princip ingen som helst skillnad på hur olika viner smakar. Detta gäller kanske i synnerhet när vi går på en provning och provar viner som vi aldrig tidigare har smakat. Men det finns många anledningar att gå på en vinprovning i Göteborg om du själv huserar på västkusten. Nedan går vi igenom några av dessa anledningar och förklarar varför så är fallet!

Fördelarna med att gå på vinprovning i Göteborg

Det finns flera fördelar med att gå på vinprovning i Göteborg (eller i andra svenska städer):

 • Du får en ökad kunskap om olika viner.
  Ett bra vin är inte alltid ett sådant som du själv gillar eller ens känner till. Det finns nämligen helt andra egenskaper som särskiljer ett bättre vin från ett mindre bra sådant. Dessa kan du enklast upptäcka genom att faktiskt gå på en vinprovning i Göteborg. Du kommer då att lära dig saker såsom balans och struktur. I samband med provningen kan du även få uppleva ett brett spektra av smaker och aromer.
 • Lär dig att uppleva viner med alla dina sinnen.
  Du har fem sinnen som du kan använda för att upptäcka viner och andra delikatesser. Till att börja med kan du se vinet och dess färg samt uppskatta det på detta sätt. Dessutom kan du känna vinets textur och täthet. Även ditt doftsinne får utforska vinets aromer och du kan även få lyssna på historien bakom vinet. Avslutningsvis får du förstås även smaka på det och lära dig att uppskatta smaken.
 • Få insikt om viner i olika prisklasser.
  En annan fördel med att gå på en vinprovning i Göteborg är att du kan få insikt om viner med olika prislappar. Dessa erfarenheter kan du sedan ta med dig i andra situationer, såsom när du äter middag på din favoritrestaurang. Du kan då enklare beställa in ett vin som faktiskt passar bra ihop med din måltid. För efter att ha provat viner kan du få en bättre uppfattning om vilket vin som faktiskt är bäst. Du kan även mer träffsäkert avgöra vilket vin som skulle kunna gifta sig med maten och samtidigt ryms inom din budget.