Hitta studio i Stockholmsområdet – tips

På jakt efter en studio i Stockholmsområdet? Då finns en del att välja bland men för den sakens skull är det inte helt enkelt att hitta rätt. Först och främst är det såklart viktigt att hitta en studio som är lämplig för ändamålet och sedan kan det vara värt att kolla närmare på placering, priser och så vidare.

Hitta studio i Stockholmsområdet – vad finns att välja på?

Stockholm är relativt ”studiotätt” men det beror förstås lite på vad som efterfrågas. För det första så är det ju viktigt att hitta en studio som är lämplig för ändamålet och en studio kan bland annat vara anpassad efter följande sysslor:

  • Musik
  • Konst
  • Filmskapande

Det första steget för att hitta en studio i Stockholmsområdet är alltså att hitta några som är lämpliga när det kommer till ändamål.

Placering

För att hitta en lämplig studio i Stockholmsområdet kan det också vara värd att fundera över placeringen. Stockholm med omnejd är stort och för vissa är just placeringen en av dom viktigaste faktorerna. Behöver det till exempel gå att ta sig dit genom att åka buss eller tunnelbana så är det såklart en fördel om det finns en station i närheten.

För att hitta en studio som är bra placerad utifrån önskemål kan det vara bra att begränsa sökområdet. Däremot kan det även vara bra att kolla lite utanför, om inte annat för att se vad som finns.

Tillgänglighet

Något annat som kan vara viktigt för den som letar efter en studio är att kolla på tillgängligheten. Hur snart behövs tillgång? Är det bråttom kanske inte valmöjligheten är lika stor, som för den som kan tänka sig att stå i kö under en period.

Pris

Sist men inte minst – priset. Hur mycket det kan kosta att hyra in sig i en studio i Stockholmsområdet kan skilja sig mycket och här spelar flera faktorer in – bland annat om ovan nämnda. En studio som ligger centralt är troligen dyrare än en som ligger en bit utanför stadskärnan likaväl som att priset kan påverkas av vilken typ av studio det gäller.

En attraktiv studio med gott rykte kan också vara dyrare än en mer okänd så det kan vara klokt att kolla på olika alternativ. Gör besök, jämför och utvärdera är dom bästa tipsen för att hitta rätt.

Bodelning vid dödsfall – så gör man

Med ett bodelningsavtal kan man befoga svåra juridiska och ekonomiska frågor mellan två parter när det kommer till skilsmässa eller dödsfall. Det kan vara bra att skriva ett avtal för att nå ett samförstånd och få klarhet i hur egendom och tillgångar bör delas upp.

När man upprättar bodelning vid dödsfall mellan makar omfattas all egendom som inte är individuell egendom. För gifta par är det obligatoriskt att bodelning sker, det kan vara bra att ta hjälp av en jurist för att ta reda på vad egendom och andra tillhörigheter är värda. När en person i äktenskapet dör tar den efterlevande make/maka och dödsbodelägare hand om dödsboendet, både tillgångar och eventuella skulder. Dödsbodelägare kan ha rätt till delar av tillgångarna genom arv eller testamente och resterande lämnas till maka eller make.

Ta hand om tillgångar efter dödsbo

Om den avlidne var gift fördelas tillgångarna mellan efterlevande make eller maka tillsammans med eventuell dödsbodelägare. Dödsbodelägare kan vara make/maka, sambo, släktingar eller testamentstagare. Om man inte kan komma överens om uppdelningen av resurserna kan man anlita en boutredningsman. Innan bodelningen är utförd kan inget arv delas ut, det genomförs efter att bodelning utförts.

Bra att veta inför bodelning:

  • För att bodelningen ska kunna utföras krävs en bouppteckning som visar på den bortgångnas tillgångar och skulder
  • Bouppteckning behövs också för att visa på vilka som kan kräva arv
  • Om endast en dödsbodelägare finns behövs ingen bodelning
  • För gifta par och registrerade partnerskap avser samma regler
  • Som sambo kan man begära bodelning men är inte nödvändigt

Bra att utföra vid bodelning efter dödsfall

De som ansvarar efter en bortgång av en närstående är dödsbodelägare, dessa kan tillsammans hjälpas åt att hantera dödsboet. Man behöver till exempel komma överens om vad som behöver genomföras så som att se över räkningar, avsluta konton eller ta hand om värdepapper, man brukar ofta behöva ordna med begravning och kontakta banker efter bortgång. Om skulder eller räkningar finns och tillräckligt med pengar finns hos den avlidne går det att använda dessa pengar för att betala av skulderna. De flesta bankerna har även rutiner kring hantering av dödsbon, men ofta kräver man att pengarna inte används förrän en månad efter bouppteckningen genomförts.