Fritidshus eller permanentboende?

Det är inte stora skillnader mellan de regler som gäller för fritidshus och bostadshus/permanentboende. Men det finns en del regler – som exempelvis påverkar planläggning och uthyrning.

Fritidshus har lägre krav

Det primära som skiljer sig mellan fritidshus och ett permanentboende är de byggnadstekniska kraven. Ska ett permanentboende byggas behöver ett flertal olika regler vara uppfyllda. Detta exempelvis inom:

  • Tillgänglighet
    Det finns krav som måste uppfyllas kring handikappanpassning och tillgänglighet.
  • Energi
    Ett fritidshus har inte samma krav gällande energiåtgång som ett permanentboende. Detta med tanken på att människor inte förväntas bo i ett fritidshus året om. Detta i sin tur skapar större möjligheter gällande arkitektur och konstruktion.
  • Utrymme
    Gällande utrymme finns vissa krav på permanentboendet gällande storlek på kök och hur stort ett rum måste vara för att få kallas rum.

Regler kring uthyrning

Även när det kommer till uthyrning finns en tydlig skillnad mellan dessa alternativ. Är målet att hyra ut bostaden året runt behöver det vara ett bostadshus. Detta utifrån att ett fritidshus enbart får hyras ut fyra månader per år. Vid uthyrning är det även viktigt att vara insatt i vilka skattemässiga regler som gäller. Det är skattefritt att hyra ut upp till en viss summa per år och därefter behöver detaljerad deklaration ordnas och skatt betalas. Det skiljer sig även mellan att hyra ut ett fritidshus mot att hyra ut sitt bostadshus i andrahand. I detta läge finns en stor fördel att kontakta Skatteverket och diskutera olika lösningar för att inte göra fel. Dessutom finns möjligheten att dra av en viss procent av omsättningen varje år som omkostnadsbelopp. Detta utifrån att det blir en ökad kostnad vid uthyrning av ett fritidshus mot att om man ägt det själv och enbart varit där själv.

Bo året om – eller permanent?

Det finns fritidshus som är byggda för att kunna bo året runt i. Det är även allt vanligare att de används till just detta syfte. En del väljer även att börja bo i huset mer och mer till de tillslut flyttar dit för gott.

Att bo året runt är samma sak som att bo permanent – men att bo permanent är inte samma sak som att det är ett permanentboende. Som visas ovan är det flera byggnadstekniska krav som måste vara uppfyllda. Vid en eventuell försäljning måste även mäklaren ange att det är fritidshus.