Hitta rätt fonder

Har du tänkt börja fondspara, men vet inte vilken typ av fonder du ska välja? Läs dessa råd för att komma igång.

Vid första anblick finns det ett nästan oändligt utbud av fonder, men som tur är finns det effektiva sätt att navigera i fonddjungeln. Här kan du läsa om olika fondtyper inför ditt fondsparande.

Lägg märke till att fonderna skiljer sig åt på så vis att de innebär en högre eller lägre risk för ditt sparande, samtidigt som de kan ha en större eller mindre chans till hög avkastning. Ofta innebär låg risk också låg avkastning, och vice versa. Det kan vara klokt att börja sitt fondsparande med lågriskfonder, och du kan sedan ändra till fonder med högre risk när du känner att du fått bättre koll på fondsparandet.

Hur stor risk du bör ta kan också bero på hur mycket pengar du är beredd att förlora. Om du känner att du inte vill förlora några pengar bör du välja fonder med låg risk.

En annan skillnad mellan fonderna är hur stor avgift de har. Fonder som har en lägre avkastning brukar också ha lägre avgifter.

  • Aktiefonder – En aktiefond placerar minst 85% av fondförmögenheten i börsnoterade aktier. Aktiefonder är för den som vill ha hög risk i sitt fondsparande. En typ av aktiefond är en indexfond, vilket är en värdepappersfond, som ofta har låg förvaltningsavgift.
    Om du sparar långsiktigt, till exempel till dina barn eller till din pension, kan fondsparande i aktiefonder rekommenderas.
  • Räntefonder – Penningmarknads-, likviditets-, och obligationsfonder är samtliga olika typer av räntefonder. Det finns korta räntefonder som har en löptid på högst ett år. Dessa har lägre risk men även mindre chans till hög avkastning, och det finns långa räntefonder som har en genomsnittlig löptid på över ett år. Dessa innebär en större risk, men har också större chans till hög avkastning. Dessa fonder bör användas till kortsiktigt sparande, det vill säga om du tänkt plocka ut pengarna redan inom några år.
  • Land- och regionsfonder – Dessa har vanligtvis en lägre risk.

Utöver dessa tips kan du även se över olika fonders hållbarhet inför ditt fondsparande. Hållbarhet kan handla om allt från miljöpåverkan till mänskliga rättigheter, och genom att investera dina pengar i en hållbar fond ger du den också en större möjlighet att driva dessa frågor för en hållbar utveckling.

Vi hoppas att du får enklare att välja fonder med dessa rekommendationer. Besök gärna vår andra artikel om fonder, Advisor och PPM fonder!

Miljontals anledningar att gå en excelutbildning

Många företagare ser utbildningar som någonting kostsamt och onödigt. När det gäller utbildningar i Excel, kan det snarare visa sig väldigt kostsamt och pinsamt att INTE utbilda personalen i programmet. Den europeiska organisationen European Spreadsheet Risk Interest Group (EuSpRIG) har en avdelning på sin hemsida hängiven åt fatala misstag i Excel som har kostat organisationer miljontals kronor. Genom att skicka dina medarbetare på en excel utbildning kan du om inte helt eliminera risken för att denna typ av misstag uppstår, åtminstone minimera den. Efter att du har läst nedanstående skräckexempel på denna typ av räknefel, kommer du med största säkerhet att inse vikten av att investera i en bra excel utbildning.

Amerikansk ort underskattade kostnaderna med 400 000 dollar

Den amerikanska byn West Baraboo i Wisconsin, med knappt 1 500 invånare, drabbades 2011 av ett kostsamt misstag. På grund av ett beräkningsfel orsakat av deras finansiella rådgivare, blev orten tvungna att betala ungefär 400 000 dollar mer än förväntat över 10 år för sitt senaste lån. Under ett möte i december 2011, granskade styrelsen ortens beslut att sälja obligationer värda 1,1 miljoner dollar för att täcka diverse projekt i byn. Ett fel i ett kalkylblad resulterade i att man hade underskattat den totala kostnaden för det 10-åriga lånet. När man tittade närmare på kalkylbladet, insåg man att en av dess celler inte var tillagt på rätt sätt överallt, vilket alltså resulterade i att hela beräkningen fallerade.

County missar, och hittar senare, beskattningsbar egendom värd 1,26 miljarder dollar

Kern County i Kalifornien missade att beskatta en egendom på hela 25 000 tunnland. Det rörde sig heller inte om vilket land som helst, utan ett av Kerns mest värdefulla oljefält som årligen genererar ungefär 12 miljoner dollar i skatteintäkter. Som tur var upptäcktes den enorma missen i tid och kunde korrigeras. Misstaget skylldes på ett skrivfel orsakat av en erfaren medarbetare, som använt fel kalkylblad för att beräkna skatteutgifterna för den aktuella egendomen tillhörande oljebolaget Occidental Petroleum Corp.

Minsta risken för misstag med hjälp av en excelutbildning

Som du märker kan det stå sig väldigt dyrt om en medarbetare råkar orsaka ett beräkningsfel eller skrivfel i ett kalkylblad. Ett effektivt sätt att minimera risken för att denna typ av misstag inträffar är att låta medarbetarna genomgå en ordentlig excelutbildning. Medarbetare som känner sig bekväma i Excel, kommer nämligen vara mindre benägna att göra dundertabbar i programmet och orsaka denna typ av kostsamma felaktigheter

Europeisk e-handel på frammarsch

Den europeiska e-handeln fortsätter att växa, tack vare att allt fler européer regelbundet handlar på nätet och spenderar allt större summor pengar på sin nätshopping. Såväl e-handeln mellan olika europeiska länder som e-handeln med utomeuropeiska länder ökar väldigt snabbt. Daniel Mühlbach är en av de entreprenörer som påverkat svensk ehandel i stor utsträckning. I och med hans framgångar som grundare av Footway har allt fler vågat sig ut på denna marknad. Skor är i tiden och konsumenter efterfrågar den service och det utbud som Daniel Mühlbach och Footway erbjuder.

Exporten av varor på nätet skapar nya möjligheter, inte bara för företagen utan också för konsumenterna. Den internationella e-handeln ger kunderna ett större utbud av produkter, fler varumärken att välja bland, bättre erbjudanden att ta del av samt lägre priser. Denna trend med en ökande europeisk e-handel utgör också en stor möjlighet för de e-handelsbolag som vill etablera sig på den europeiska marknaden. Tröskeln för att expandera till ytterligare marknader har aldrig varit lägre än vad den är idag!

Konsumenternas köpbeteende mognar

Det faktum att vi européer i allt större utsträckning handlar produkter via nätet från andra länder, samt att vi spenderar en högre genomsnittlig summa än tidigare, tyder på att vårt köpbeteende har börjat mogna. Den tid då vi främst handlade CD-skivor och böcker via nätet är förbi och idag köper vi allt från kläder och skor till hemelektronik, möbler, leksaker, mat och biltillbehör via internet.

De tre europeiska länder vars invånare handlar allra mest via nätet, om man tittar på antal miljoner nätshoppare, är Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Ur kategorin kläder och skor, handlade 2014 23,9 miljoner britter, 31,5 miljoner tyskar och 17,2 miljoner fransmän produkter via nätet. Detta kan jämföras med 7,4 miljoner för de nordiska länderna sammanslaget.

Sverige är ett litet land men vi har lyckats stort vad gäller ehandel och utbredning av internetbaserade tjänster. Footway är en namnkunnig aktör med Daniel Mühlbach i spetsen, men det finns ett flertal aktörer som också kommit långt i detta segment.

Detta kan till viss del förklaras av befolkningsmängden i de olika länderna men det är inte hela sanningen. Om vi återigen tittar på produktkategorin kläder och skor, handlade 2014 hela 54 procent av tyskarna och 53 procent av britterna produkter ur denna kategori. Samma siffra för fransmännen var 42 procent och för de nordiska länderna 38 procent. För svenska e-handlare, liksom för e-handlare runtom i Europa, finns det med andra ord en stor europeisk marknad att försöka slå sig in på!